Valitse sivu

LUMME

LUMME – Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen vähentämishanke

LUMME-hanke toteuttaa maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä, seuraa kunnostustoimien vaikuttavuutta sekä tarjoaa ajankohtaista tietoa vesiensuojelusta ja tukimahdollisuuksista Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalouden toimijoille.

LUVY koordinoi hanketta, joka jatkaa LUVYn muissa hankkeissa aloitettuja maatalouden vesiensuojeluun tähtääviä toimia. Hankkeen kautta viljelijät saavat tietoa ja apua oma-aloitteiseen tukien hakemiseen.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan maatalouden vesiensuojelurakenteita ja kerätään ja jaetaan tietoa maa- ja metsätalouden vesiensuojelusta. Hankkeessa järjestetään maanviljelijöille ja metsänomistajille avoimia pellonpiennartilaisuuksia ja tupailtoja, joissa kerrotaan erilaisista vesistökuormituksen vähentämiskeinoista.

Kohdealueina ovat Siuntionjoen valuma-alue, Karjaanjoella etenkin Mustionjoen ja Averian valuma-alueet, Hiidenveden valuma-alue, rannikkoalue sekä muut alueet. Rannikolla kohdealueina ovat Kirkkonummen Tavastfjärdenin, Siuntion Pikkalanlahden, Inkoon Kyrkfjärdenin ja Tammisaaren (Raasepori) Dragviksfjärdenin valuma-alueet.

Hankkeen aikana seurataan alan kehitystä ja hyödynnetään ja yhdistetään LUVYn sekä yhteistyötahojen kunnostushankkeissa syntynyttä tietoa ja olemassa olevaa tieteellistä tietoa vesiensuojelukeinojen toimivuudesta, jotta voidaan tarjota viljelijöille parasta mahdollista tietoa ja valita rahoituksen mahdollistamissa puitteissa tehokkaimmat maatalouden vesistökuormitusta vähentävät keinot. Neuvontaa ja halukkaiden maanviljelijöiden kontaktointia tehdään koko hankkeen ajan.

Vesiensuojelurakenteiden suunnittelu aloitetaan vuonna 2022 ja rakenteita toteutetaan vuosina 2022–2024. Hankkeessa tehdään vaikuttavuuden seurantaa jatkuvatoimisella vedenlaadunseurannalla ja vedenlaatuanalyysein.

Tavoitteet: maatalouden vesiensuojelurakenteiden suunnittelu ja toteutus, tiedon kokoaminen ja tiedonvälitys maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteistä

Aikataulu: 2022–2024

Rahoitus: 961 800 €

Rahoittajat: LUMME-hanketta rahoittavat alueellisten visioiden Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisio 2030, Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövisio, Rannikkovesivisio 2021 ja Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Raasepori, Vihti, Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio, Inkoo. Lisäksi Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittavat HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vuosina 2022–2024.

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY)

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

Salaojitus- ja maaperäilta Västankvarnissa houkutteli yli 40 kiinnostunutta

Salaojitus- ja maaperäilta Västankvarnissa houkutteli yli 40 kiinnostunutta

Maanantai-iltapäivänä 5.6. Västankvarnin Förvaltarvillanissa oli tupa täynnä. Ohjelmassa oli Christina Berneheimin (Svensk Kolinlagring) haastattelua hiilensidonnasta ruotsalaiseen peltomaahan, salaojitusasiaa ja salaojien huuhtelua Martin Träskmanin (Nylands Svenska Lantbrukssällskap, NSL) kanssa sekä maan rakenteen arviointia Terhi Mäkilän (Baltic Sea Action Group, BSAG) johdolla.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet