Valitse sivu

NOUSU onnistuu Karkkilassa

NOUSU onnistuu Karkkilassa – Esiselvityshanke Högforsin padon vaellusesteettömäksi saattamisesta 

LUVYn koordinoiman NOUSU onnistuu Karkkilassa -selvityshankkeen tavoitteena on Karkkilan keskustassa sijaitsevan vaellusesteenä toimivan Högforsin padon nykytilan ja käyttötarpeen tarkastelu sekä vaihtoehtoselvitys vaellusesteettömäksi saattamisesta.

Ensimmäinen vaihe on ns. yleissuunnitelmavaihe, missä selvitetään teknistaloudelliset toteuttamismahdollisuudet eri kalatie ja pohjapatovaihtoehdoille ja kuhunkin liittyvät jatkoselvitystarpeet, sekä tehdään padon ja lähialueen arkeologinen arkistoselvitys. Samalla selvitetään vaihtoehtojen yleistä hyväksyttävyyttä ja käydään keskusteluja vesi ja maa-alueiden omistajien ja vesistön käyttäjien kanssa huomioiden mahdolliset muut toiveet ja tarpeet. 

Tavoitteet: Karkkilan Högforsin l. Kivistön kosken padon nykytilan ja käyttötarpeen tarkastelu, vaihtoehtoselvitys vaellusesteettömäksi saattamisesta ja mahdollisten kunnostustoimien vesioikeudellisen hankesuunnitelman valmistelu.  

Aikataulu: 2022 

Rahoitus: 71 000 €

Rahoittajat: NOUSU-ohjelma* (Maa- ja metsätalousministeriö, Varsinais-Suomen ELY-keskus), Hiidenveden kunnostus-hanke**, Karkkilan kaupunki, Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry ja Nyhkälän-Järvenpään-Tuorilan-Vattolan osakaskunnat 

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) 

*Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa NOUSU-ohjelmaa, joka keskittyy erityisesti kalojen kulkumahdollisuuksien parantamiseen, nousuesteiden poistoon tai muuttamiseen kalojen kululle soveltuviksi.   

** hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta kunnat; Lohja, Vihti, Karkkila ja Loppi. Hiidenveden kunnostus -hankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). 

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Työ vaellusyhteyden palauttamiseksi Karkkilan läpi alkoi

Työ vaellusyhteyden palauttamiseksi Karkkilan läpi alkoi

Karjaanjoki ja Karkkilan alueen lukuisat kosket muodostavat eteläisessä Suomessa poikkeuksellisen hienon virtavesien kokonaisuuden, joiden kalavedet ja monimuotoinen luonto houkuttelevat kävijöitä kauempaakin. Karkkilassa sijaitsevien patojen vuoksi vaelluskaloilla tai muilla vesieliöillä ei kuitenkaan ole vapaata vaellusyhteyttä yläpuolisiin vesiin.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet