Valitse sivu

NOUSU onnistuu Karkkilassa

Toimenpiteet

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään padon lupatilannetta ja säännöstelykäytäntöjä sekä eri toimenpiteiden (VE0, VE1, VE2, VE3) teknis-taloudellisia toteuttamismahdollisuuksia. Selvitetään eri vaihtoehtojen linjauksia maastossa, vaikutukset rakennuksiin ja rakennelmiin, toteutuksen vaatimat jatkoselvitystarpeet, arvioidaan suunnittelu ja toteuttamiskustannuksia lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

Samalla selvitetään vaihtoehtojen sosiaalista hyväksyttävyyttä, käydään keskusteluja vesi ja maa-alueiden kiinteistöjen omistajien ja vesistön käyttäjien kanssa huomioiden mahdolliset muut toiveet ja tarpeet.
Toisessa vaiheessa valittujen vaihtoehtojen osalta toteutetaan resurssien puitteissa ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuja tarpeellisia jatkoselvityksiä.

Toteutusmallivaihtoehdot:

 • VE0: Pato ja sen ympäristö säilytetään nykyisellään eli ns. nollavaihtoehto
 • VE1: Vaellusesteen ohi rakennetaan kalatie tai ohitusuoma eli ns. kalatievaihtoehtojen tarkastelu.
 • VE2: Vaelluseste puretaan joko osittain tai kokonaan eli ns. padon purku vaihtoehto.

Teknis-taloudellisten toteuttamismahdollisuuksien selvityksestä järjestettiin tarjouskilpailu, jonka perusteella toimittajaksi valikoitui Maveplan Oy. Arkeologisen inventoinnin tekijäksi valittiin tarjousten perusteella Maanala Oy.

Hankkeen aikataulu:

 • 24.5. Aloituskokous ja tiedotustilaisuus seurantaryhmälle
  • Maastomittaukset vko 24
 • 10.6. Arkeologisen selvityksen tilannekatsaus
 • 22.6. Suunnittelukokous
  • Alustavat kalatielinjaukset ja sovittaminen arkeologiseen inventointiin
 • 3.8. Suunnittelukokous
  • Arkeologisen inventoinnin esittelykokous (raportti)
  • Suunnittelun tilannekatsaus
 • Elokuu: tilannekatsaus seurantaryhmälle
 • 7.9. Suunnittelukokous
 • 12.10. Esittelykokous
  • Teknistaloudellisen vaihtoehtoselvityksen tulokset
 • Marraskuu, vaihe II suunnittelu
  • Toiseen vaiheeseen valittujen vaihtoehtojen osalta toteutetaan resurssien puitteissa ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuja tarpeellisia jatkoselvityksiä
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Ravinnekuidun levitys Niemenkylän kartanolla Vihdissä

Ravinnekuidun levitys Niemenkylän kartanolla Vihdissä

Hiidenveden rannalla, Niemenkylän kartanon pellolle levitettiin kalkkistabiloitua ravinnekuitua yhteistyössä Hiidenveden kunnostus -hankkeen kanssa. Ravinnekuitu levitettiin toukokuun puolivälissä, kun maa oli sopivan kuiva. Hankkeessa on tarkoitus seurata ravinnekuidun levityksen vaikutuksia maaperään ja pellon viljavuuteen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet