Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021

Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021

Rannikkovesivisio-hankkeen tavoite on käynnistää valuma-aluelähtöinen rehevöityneiden merenlahtien ja rannikkovesien kunnostus ekologisesti hyvään tilaan. Työtä tehdään pilottikohteissa yhdessä alueen kuntien kanssa. Valituille kohteille tehdään kunnostustarkastelut, joissa käsitellään merenlahtien tilaa ja kunnostusmahdollisuuksia ekologiselta, luonnonsuojelulliselta ja virkistyskäytölliseltä kannalta.

LUVYn koordinoimassa hankkeessa laaditaan koko Länsi-Uudenmaan rannikkovesien visio, jotta saavutetaan yhteinen näkemys ja suuntaviivat kunnostustyön aloittamiseksi. Se kokoaa yhteen rannikkokunnat ja muut toimijat tekemään työtä rannikkovesien tilan parantamiseksi.

Tavoitteet: Työstää rannikkovesien visio, laatia kullekin pilottialueelle kunnostustarkastelut, viestiä ja osallistaa kunnat ja ranta-asukkaat yhteisen työn tavoitteiden asettamiseen

Aikataulu: 2021

Rahoitus: 110 000 €

Rahoittajat: Raasepori, Inkoo, Siuntio, Kirkkonummi, Siuntionjoki 2030 -visio ja Uudenmaan ELY-keskus

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY)

Kipsihaku on auki – maanviljelijä, toimi nyt! 

Kipsihaku on auki – maanviljelijä, toimi nyt! 

Kipsiä voi hakea Kymi-, Porvoon- ja Vantaanjoen valuma-alueelle sekä läntiselle Uudellemaalle. Kipsi voidaan levittää pellolle vuonna 2024 tai 2025. Voit hakea kipsikäsittelyä pelloillesi 31.12.2023 mennessä sivustolta www.kipsinlevitys.fi. Voit hakea kipsinkäsittelyneuvontaa erikseen, josta vastaa ProAgria. Kipsi ja sen levitys ovat maksutonta ja verovapaata, eikä se vaikuta maataloustukiin. KIPSI-hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet