Valitse sivu

VALUME II

Vesienhallintaa Länsi-Uudenmaan rannikkoalueen maa- ja metsätalousalueilla – VALUME II

LUVYn uudessa VALUME II -hankkeessa parannetaan pilottialueiden luonnonmukaista vesienhallintaa ja vähennetään kuormitusta merenlahtiin. Hankkeen aikana rakennetaan kaksitasouomia ja kosteikkoja. Rakenteilla pyritään mahdollistamaan maatalouden paremmat toimintaedellytykset ilmastonmuutoksen edetessä sekä lisäämään myös alueen luonnon monimuotoisuutta.

Hankkeen pilottialueet ovat Storängsbäcken/Raasepori, Bölebäcken/Siuntio ja Jolkbyån/Kirkkonummi.

LUVY kartoittaa pilottialueilta vesiensuojeluun soveltuvia paikkoja niin maastokäynnein kuin paikkatietoaineistojen avulla sekä suunnittelee ja rakennuttaa vesiensuojeluratkaisuja. Hanke tekee yhteistyötä muiden alueen vesistökunnostushankkeiden kanssa muun muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia.

Tavoitteet: Veden viivytyksen lisääminen, vedenlaadun parantaminen, maatalouden toimintaedellytyksien kohentaminen ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen.

Aikataulu: 28.11.2022–15.06.2025

Rahoitus: Hankkeen omarahoitus on 140 000 € ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä avustus 210 000 €. Hankkeen kokonaisbudjetti on 350 000 €.

Rahoittajat: Raasepori, Siuntio ja Kirkkonummi rahoittavat hanketta osana Rannikkovesivisio 2050 -työtä.

Koordinointi: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY)

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Henna Björkqvist

Henna Björkqvist

Maatalouden vesienhoidon eri näkökohtia nostetaan esille seminaarissa

Maatalouden vesienhoidon eri näkökohtia nostetaan esille seminaarissa

Hyvin toimiva vesienhoitojärjestelmä maataloudessa hyödyttää sekä maan kasvukuntoa, että ympäristöä. Monia toimenpiteitä on jo toteutettu eri puolilla maata vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseksi, kuten kosteikkojen rakentaminen, kaksitasouomien rakentaminen, maanparannusaineiden käyttö ja peltojen maanrakenteen hoito. 7.–8. marraskuuta järjestetään (ruotsinkielinen) seminaari käytännön ratkaisuista maatalouden vesienhoitoon Raaseporissa.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet