Valitse sivu

Vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Kala- ja vesistöasiantuntija
FT – akvaattiset tieteet (limnologia ja hydrobiologia)
iktyonomi AMK (kala- ja ympäristötalous)
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648
Kielet: suomi, ruotsi ja englanti

 

Sisävesien laaja-alainen asiantuntija sekä hankekoordinaattori

Jussi Vesterisen erityisosaamista ovat etenkin sisävesien toiminta, vedenlaatu, kalasto ja ravintoverkot. LUVYssa hänen vastuualuettaan ovat muun muassa järvien ja jokien kunnostusten suunnittelu ja toteutus, vedenlaadun seuranta, ravintoverkkojen ja kalaston tilan selvitys sekä muut kalataloudelliset työt kuten käyttö- ja hoitosuunnitelmat.  Jussin ammatillisen erityiskiinnostuksen kohteena on löytää ratkaisuja vesistöjen tilan parantamiseen eri talouden sektorit, kuten kala-, vesi-, maa- ja metsätalous, huomioon ottaen. Laaja-alaisen koulutustaustansa ansiosta hänellä on sekä käytännönläheinen että teoreettinen osaaminen ja valmius vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi tarkoituksenmukaisesti.  Jussi on aiemmin työurallaan toiminut muun muassa apurahatutkijana Jyväskylän yliopistossa sekä tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa hankkeissa, joissa on tarkasteltu valuma-alueilta kulkeutuvien ravinteiden ja orgaanisen aineksen vaikutuksia järvien tuotantoihin, ravintoverkkojen toimintaan ja niiden laatuun.

Palvelut
 • Kalaston tilan selvitykset
 • Vedenlaadun seurannat
 • Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat
 • Järvien kunnostussuunnitelmat
 • Petokalojen kutualuekunnostukset
 • Ravintoverkkojen tilan selvitykset
 • Virtavesien kunnostussuunnitelmat
Julkaisut
Raportit (ei julkisia)
 • Vesterinen, J. Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2019. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Raportti 80/2020.
 • Vesterinen, J. Gennarbyvikenin kalastustiedustelu 2019 sekä veden laadun seuranta vuonna 2020. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Raportti 73/2020.
 • Vesterinen, J. Lepinjärven (Läppträsket) koekalastus 2020. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Raportti 72/2020.
 • Vesterinen, J. Vanjärven koekalastus 2020. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Raportti 71/2020
 • Kasteluveden käytön vaikutukset Siuntionjoen vesistön Natura 2000 -alueen kalastoon ja pohjaeläimiin. Lausunto 5.6.2020 Uudenmaan ELY-keskukselle.
Enäjärven syysnuottauksissa rikottiin saalisennätyksiä

Enäjärven syysnuottauksissa rikottiin saalisennätyksiä

Vihdin Enäjärven tehokalastushankkeessa aloitettiin lokakuun lopussa vuoden viimeinen toimenpide, syysnuottaus. Pääurakoitsijana syysnuottauksessa toimivat ammattikalastajat Petteri ja Aulis Kiiskilä. Kiiskilät toteuttivat myös alkuvuonna tehdyt talvinuottaukset. Yhteensä nuotataan 35 päivää, joista osa tehdään Poikkipuoliaisen puolella.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet