Katriina Nummela fi

Katriina Nummelan työtehtävät LUVYssa liittyvät pinta- ja pohjavesitarkkailuihin, maa-ainesten ottamiseen liittyviin tarkkailuihin, haitallisiin aineisiin liittyviin tutkimuksiin sekä jätevesien ja prosessivesien näytteenottoon. Hänen erikoispätevyyden alansa näytteenotoissa ovat vesi- ja vesistönäytteet, näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä.