Valitse sivu

LUVYn kenttätiimi

Esittelyssä LUVYn kenttätiimi – ammattitaitoista näytteenottoa vaativissakin olosuhteissa

Tutustu LUVYn kenttätiimiin, jonka ytimessä toimii kolme kokenutta kenttätyön sertifioitua ammattilaista: Arto Muttilainen, Johan Lindholm ja Jorma Valjus. Sertifioitua näytteenotto-osaamista on toki joissakin muissakin LUVYn tiimeissä.

Sertifioidut näytteenottajamme ottavat monipuolista näytteenottokalustoamme ja ammattitaitoaan hyödyntäen näytteitä mitä moninaisimmista ympäristöistä. Samalla he tekevät maastossa asiantuntevia havaintoja, mikä osaltaan turvaa laadukkaan näytteenoton toteutumisen.

Valtaosa näytteenotoista kohdistuu erilaisiin vesiin, mutta otamme asiantuntemuksella myös biologisia näytteitä kuten esim. pohjaeläimistä sekä eläin- ja kasviplanktonista. Meiltä onnistuu myös sedimentti- ja maaperänäytteenotto sekä sähkö- ja koekalastukset osana kalastotutkimuksia. Monipuolisen kalustomme avulla pääsemme tarvittaessa nopeastikin paikalle myös vaikeissa keliolosuhteissa.

Pintavesinäytteitä otetaan niin järvi-, joki- kuin rannikkovesialueillakin monenlaisia seurantatarkoituksia ja tarkkailuja varten, kuten myös pohjavesinäytteitä, joiden ottamiseen LUVYn kenttätiimillä on niin ikään rautainen ote ja ammattitaito.

Näytteenottajiemme laatuvakuutena toimivat sertifioinnit ovat määräväliajoin ammattiosaamisella uudistettavia pätevyystodistuksia, joiden voimassaolo takaa oikeaoppisen näytteenoton ja turvaa sitä kautta osaltaan myös saatavien tulosten luotettavuuden, oikeellisuuden ja vertailukelpoisuuden. Kenttätiimiläiset suhtautuvat työhönsä kunnianhimoisesti ja seuraavat aktiivisesti alan tapahtumia ja kehitystä sekä osallistuvat koulutuksiin.

Tutustu tiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen:

Arto Muttilainen fi

Johan Lindholm fi

Jorma Valjus fi

Jätevesijärjestelmät vaativat huoltoa ja hoitoa ympäri vuoden

Jätevesijärjestelmät vaativat huoltoa ja hoitoa ympäri vuoden

Jätevesijärjestelmän huolto on tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa, joka kannattaa ottaa säännöllisesti tehtäväksi toimenpiteeksi ympäri vuoden. Kesän jälkeen, ennen lumipeitteen tuloa on hyvä huoltaa ja tarkistaa jätevesijärjestelmän kunto ja toimivuus.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet