Valitse sivu

LUVYn valuma-aluekunnostustiimi

Esittelyssä LUVYn valuma-aluekunnostustiimi – määrätietoista hanketoimintaa vesistöjen hyvinvoinnin edistämiseksi

Tutustu LUVYn valuma-aluekunnostustiimiin, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista: Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Ekaterina Ikonen, Juha-Pekka Vähä, Virve Ståhl ja Maria Kihlström. Valuma-alueita kunnostetaan vesistöihin valuvan hajakuormituksen pienentämiseksi. Kunnostuksilla etsitään ratkaisuja esimerkiksi peltojen, ojitettujen metsäalueiden tai haja-asutuksen kiinteistöjen ravinne- ja kiintoainepäästöjen vähentämiseksi. Yhdistys toteuttaa valuma-alueiden kunnostusta vuosikymmenten kokemuksella enimmäkseen määrätietoisesti etenevinä, pitkäaikaisina hankekokonaisuuksina. Hankkeiden käynnistymisen taustalla on tutkimuksin todettu kunnostustarve ja laadittu kunnostussuunnitelma sekä tehty yhteistyösopimus kunnostustyön rahoittamisesta usein valuma-alueen kuntien kanssa. Tehtyä omarahoitussopimusta vastaan haetaan lisäksi rahoitusta eri rahoituslähteistä yhdessä eri kumppaneiden kanssa. LUVY on toiminta-alueellaan tunnettu ja haluttu hankekumppani. Valuma-alueiden kunnostus vaatii monialaista ja -tieteistä osaamista, jota yhdistyksestämme löytyy.

Valuma-alueiden tyypillisimpiä kunnostustoimenpiteitä ovat monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelut ja toteutukset, sekä peltojen rakenteen parantaminen maanparannusaineilla, kuten rakennekalkilla. Toteutamme myös maatalouden luonnonmukaista vesienhallintaa rakentamalla kaksitasouomia ja tulva-tasanteita. Hajakuormituksen vähentämiseksi systemaattinen neuvontatyö ja hienovarainen valistus ovat niin ikään toimenpidevalikoimissa tarpeen. Näitä toteutetaan erityisesti haja-asutusalueilla sijaitsevien asuinkiinteistöjen jätevesien käsittelyyn sekä esim. hevostalleihin liittyen. Toteutusten etenemisessä ovat suuressa roolissa vuorovaikutus ja yhteistyö paikallisten toimijoiden, kuten vesiensuojeluyhdistyksen, vesialueen omistajien ja osakaskuntien sekä keskeisten maan- ja metsänomistajien kanssa, joista jälkimmäiseen liittyy toimijapoolina myös perinteiset ojitusyhtiöt.

Valuma-aluekunnostustiimimme on monialainen ja -tieteinen asiantuntijajoukko, joka kehittää ja päivittää osaamistaan kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti tieteellisen tutkimuksen, alan tapahtumien ja koulutusten kautta.

Tutustu tiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen:

Anu Suonpää-Espinola

Jussi Vesterinen

Ekaterina Ikonen fi

Juha-Pekka Vähä fi

Virve Ståhl fi

Maria Kihlström fi

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n syyskokouksen päätökset

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n syyskokouksen päätökset

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) vuoden 2022 syyskokous pidettiin hybridikokouksena keskiviikkona 30.11. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen visio ja strategia vuosille 2023–2027 sekä yhdistyksen vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Yhdistyksen liikevaihdoksi vuodelle 2023 on arvioitu noin 3 miljoonaa € ja yhdistyksessä työskentelee noin 27 työntekijää. Noin puolet liikevaihdosta on tilaustutkimusta ja puolet erilaisia kunnostushankkeita.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet