Valitse sivu

LUVYn valuma-aluekunnostustiimi

Esittelyssä LUVYn valuma-aluekunnostustiimi – määrätietoista hanketoimintaa vesistöjen hyvinvoinnin edistämiseksi

Tutustu LUVYn valuma-aluekunnostustiimiin, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista: Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Ekaterina Ikonen, Juha-Pekka Vähä, Virve Ståhl ja Maria Kihlström. Valuma-alueita kunnostetaan vesistöihin valuvan hajakuormituksen pienentämiseksi. Kunnostuksilla etsitään ratkaisuja esimerkiksi peltojen, ojitettujen metsäalueiden tai haja-asutuksen kiinteistöjen ravinne- ja kiintoainepäästöjen vähentämiseksi. Yhdistys toteuttaa valuma-alueiden kunnostusta vuosikymmenten kokemuksella enimmäkseen määrätietoisesti etenevinä, pitkäaikaisina hankekokonaisuuksina. Hankkeiden käynnistymisen taustalla on tutkimuksin todettu kunnostustarve ja laadittu kunnostussuunnitelma sekä tehty yhteistyösopimus kunnostustyön rahoittamisesta usein valuma-alueen kuntien kanssa. Tehtyä omarahoitussopimusta vastaan haetaan lisäksi rahoitusta eri rahoituslähteistä yhdessä eri kumppaneiden kanssa. LUVY on toiminta-alueellaan tunnettu ja haluttu hankekumppani. Valuma-alueiden kunnostus vaatii monialaista ja -tieteistä osaamista, jota yhdistyksestämme löytyy.

Valuma-alueiden tyypillisimpiä kunnostustoimenpiteitä ovat monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelut ja toteutukset, sekä peltojen rakenteen parantaminen maanparannusaineilla, kuten rakennekalkilla. Toteutamme myös maatalouden luonnonmukaista vesienhallintaa rakentamalla kaksitasouomia ja tulva-tasanteita. Hajakuormituksen vähentämiseksi systemaattinen neuvontatyö ja hienovarainen valistus ovat niin ikään toimenpidevalikoimissa tarpeen. Näitä toteutetaan erityisesti haja-asutusalueilla sijaitsevien asuinkiinteistöjen jätevesien käsittelyyn sekä esim. hevostalleihin liittyen. Toteutusten etenemisessä ovat suuressa roolissa vuorovaikutus ja yhteistyö paikallisten toimijoiden, kuten vesiensuojeluyhdistyksen, vesialueen omistajien ja osakaskuntien sekä keskeisten maan- ja metsänomistajien kanssa, joista jälkimmäiseen liittyy toimijapoolina myös perinteiset ojitusyhtiöt.

Valuma-aluekunnostustiimimme on monialainen ja -tieteinen asiantuntijajoukko, joka kehittää ja päivittää osaamistaan kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti tieteellisen tutkimuksen, alan tapahtumien ja koulutusten kautta.

Tutustu tiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen:

Anu Suonpää-Espinola

Jussi Vesterinen

Ekaterina Ikonen fi

Juha-Pekka Vähä fi

Virve Ståhl fi

Maria Kihlström fi

Siuntionjoen juhlaseminaari houkutteli Gårdskulla Gårdin täyteen kuuntelijoita 

Siuntionjoen juhlaseminaari houkutteli Gårdskulla Gårdin täyteen kuuntelijoita 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima Siuntionjoen kunnostus –hankkeen Siuntionjoen juhlaseminaari houkutteli valuma-alueen kunnostuksista ja vesistön nykyisestä tilasta kiinnostuneita ihmisiä tuvan täydeltä . Juhlaseminaari järjestettiin tiistaina 19.7. Gårdskulla Gårdissa, Siuntiossa. Päivän aikana saatiin kuunnella asiantuntijaesityksiä Siuntionjoen alueen vesistöjen tilasta, maatalouden vesiensuojelutoimista sekä kalastosta ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Tilaisuuden jälkeen halukkaat pääsivät tutustumaan Gårdskullan yksityiseen maatalousmuseoon. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet