Valitse sivu

LUVYn virtavesikunnostustiimi

Esittelyssä LUVYn virtavesikunnostustiimi – pitkäjänteistä hanketoimintaa virtavesien monimuotoisuuden ja elinvoiman edistämiseksi

Tutustu LUVYn virtavesikunnostustiimiin, jonka keskiössä toimivat asiantuntijamme Juha-Pekka Vähä, Joonas Tammivuori ja Heidi Tanttu. Virtavesiä – jokia, puroja ja noroja – kunnostetaan ennen muuta ihmistoiminnan, kuten perkausten ja vesirakentamisen jälkien ennallistamiseksi. Maan- ja vesialueen omistajien kanssa yhteistyönä tehdyillä kunnostustoimenpiteillä edistetään paitsi vesistöjen ekologisen tilan paranemista myös virkistyskäyttömahdollisuuksien parantumista sekä turvataan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien säilyminen. Maatalousalueilla virtavesien kunnostaminen on luontoarvojen ja maankuivatuksen yhteensovittamista, jota yhdistys edistää luonnonmukaisten peruskuivatusmenetelmien ja uomien kunnostamisen avulla. Taajama-alueilla on tärkeää huomioida myös hulevesien hallinta.

Yhdistys toteuttaa virtavesikunnostuksia vuosien kokemuksella enimmäkseen määrätietoisesti etenevinä, pitkäaikaisina hankekokonaisuuksina yhteistyössä muiden toimijoiden ja alueen kuntien kanssa. Osa hankkeista on laajoja valtakunnallisen tason kokonaisuuksia, kuten EU:n Life-ohjelman rahoittama Freshabit LIFE IP -hanke, jossa rakennetaan kalateitä, parannetaan uhanalaisen jokihelmisimpukan elinmahdollisuuksia sekä kunnostetaan puroja, jokia, järviä, kosteikkoja ja soita. Virtavesikunnostushankkeisiin liittyy virtavesien tilan inventointia, ongelma-alueiden tunnistamista, kunnostusten suunnittelua ja toteuttamista sekä kunnostusten vaikutusten seurantaa.

Virtavesien tyypillisimpiä kunnostustoimenpiteitä ovat vaellusesteiden poistot sekä perattujen ja suoristettujen joki- tai purouomien ennallistaminen takaisin luonnontilaisen kaltaiseksi. Ennallistamista voi toteuttaa esimerkiksi palauttamalla perkuumateriaalia takaisin uomaan, lisäämällä puumateriaalia vesihyönteisten ravinnoksi ja kasvualustaksi sekä monipuolistamalla uoman pituus-, leveys- ja kaltevuusleikkauksia. Kunnostusten vaikutuksia arvioidaan seuraamalla paitsi uomien hydrologiaa ja vedenlaatua myös tutkimalla muutoksia pohjaeläinyhteisöissä tai kalastossa.

Virtavesikunnostajamme ovat intohimoisesti työhönsä suhtautuvia asiantuntijoita, jotka kehittävät ja päivittävät osaamistaan tieteellisen tutkimuksen, alan tapahtumien ja koulutusten kautta.

Tutustu tiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen:

Juha-Pekka Vähä fi

Joonas Tammivuori fi

Heidi Tanttu

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n syyskokouksen päätökset

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n syyskokouksen päätökset

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) vuoden 2022 syyskokous pidettiin hybridikokouksena keskiviikkona 30.11. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen visio ja strategia vuosille 2023–2027 sekä yhdistyksen vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Yhdistyksen liikevaihdoksi vuodelle 2023 on arvioitu noin 3 miljoonaa € ja yhdistyksessä työskentelee noin 27 työntekijää. Noin puolet liikevaihdosta on tilaustutkimusta ja puolet erilaisia kunnostushankkeita.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet