Valitse sivu

Pohjavesiasiantuntija Virve Ståhl

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Pohjavesiasiantuntija, hankekoordinaattori
FM – geologia, erikoistuminen hydro- ja ympäristögeologiaan
p. 050 4474 993
virve.stahl@luvy.fi
Kielet: suomi, ruotsi ja englanti

 

Hydrogeologian asiantuntija sekä hajajätevesihankkeen vetäjä

Virve Ståhl toimii LUVYssa pohjavesi- ja haja-asutuksen jätevesien käsittelyn asiantuntijana.  Virve tekee LUVYn tutkimuspuolella pohjavesien tarkkailuihin liittyviä raportointeja, mm. pohjavesien yhteistarkkailuja sekä maa-aineslupien ja ympäristölupien mukaisia pohjaveden laaduntarkkailuja.  Hän vetää myös hajajätevesihanketta, jossa tarjotaan neuvontaa jätevesiasioissa omakotitalojen asukkaille sekä mökkiläisille. Hajajätevesien asiantuntijaksi Virve on kouliutunut työn ja erilaisten koulutusten kautta, aloittaen jätevesineuvojan kesätyöstä.  Muissa LUVYn hankkeissa Virve toimii vesiensuojelukosteikkojen suunnittelun ja toteuttamisen koordinoijana.  Hänen ammatillisen erityiskiinnostuksena kohteena ovat mm. haja-asutuksen jätevesien kuormituksen vähentäminen sekä erilaisten toimintojen pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten tarkkailut.

Palvelut
  • Pohjavesien yhteistarkkailut
  • Pohjavesien vaikutustarkkailut
  • Kaatopaikkatarkkailut
  • Hankkeet
  • Haja-asutuksen jätevesineuvonta
  • Kosteikot
Julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet