Valitse sivu

Pohjavesiasiantuntija Virve Ståhl

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Pohjavesiasiantuntija, hankekoordinaattori
FM – geologia, erikoistuminen hydro- ja ympäristögeologiaan
virve.stahl@luvy.fi
050 4474 993
Kielet: suomi, ruotsi ja englanti

 

Hydrogeologian asiantuntija sekä hajajätevesihankkeen vetäjä

Virve Ståhl toimii LUVYssa pohjavesi- ja haja-asutuksen jätevesien käsittelyn asiantuntijana. Virve tekee LUVYn tutkimuspuolella pohjavesien tarkkailuihin liittyviä raportointeja, mm. pohjavesien yhteistarkkailuja sekä maa-aineslupien ja ympäristölupien mukaisia pohjaveden laaduntarkkailuja. Hän vetää myös hajajätevesihanketta, jossa tarjotaan neuvontaa jätevesiasioissa omakotitalojen asukkaille sekä mökkiläisille. Hajajätevesien asiantuntijaksi Virve on kouliutunut työn ja erilaisten koulutusten kautta, aloittaen jätevesineuvojan kesätyöstä. Muissa LUVYn hankkeissa Virve toimii vesiensuojelukosteikkojen suunnittelun ja toteuttamisen koordinoijana. Hänen ammatillisen erityiskiinnostuksena kohteena ovat mm. haja-asutuksen jätevesien kuormituksen vähentäminen sekä erilaisten toimintojen pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten tarkkailut.

Palvelut
  • Pohjavesien yhteistarkkailut
  • Pohjavesien vaikutustarkkailut
  • Kaatopaikkatarkkailut
  • Hankkeet
  • Haja-asutuksen jätevesineuvonta
  • Kosteikot
Julkaisut
VALUME-hankkeen tuottama kaksitasouoma-materiaali saatavilla nyt Vesientila-portaalissa

VALUME-hankkeen tuottama kaksitasouoma-materiaali saatavilla nyt Vesientila-portaalissa

Kaksitasouoma-sivulla kerrotaan yleisesti kaksitasouoman rakenteesta, rakennuttamisesta, hoidosta, rahoituksesta sekä sen hyödyistä ja haitoista. Kaksitasouoma voi oikealla suunnittelulla ja toteutuksella olla sekä vesistöystävällinen vaihtoehto että peltoalueiden tulvaherkkyyden helpottaja. Näin ollen kaksitasouomasta hyötyvät sekä vesistöt että maanviljelijät. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet