Valitse sivu

Kuivikevalinnalla on mahdollista vaikuttaa ympäristön tilaan. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Hevostalleille on tarjottu neuvontaa ympäristöasioissa jo neljän vuoden ajan Siuntionjoen ja Hiidenveden kunnostushankkeissa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) tarjoaman neuvonnan tavoitteena on tarjota talleille tietoa ja ratkaisuja vesistökuormituksen vähentämiseksi ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Neuvontaa jatketaan Hiidenveden kunnostushankkeessa kesällä 2023.

Hevostallien ympäristöneuvoja lähtee kiertämään hevostalleja Länsi-Uudellamaalla toukokuussa. Neuvoja lähestyy talleja kirjeitse, joissa tarjotaan mahdollisuutta kartoitus- ja neuvontakäyntiin. Neuvonnassa tehdään tallikohtaista käyntejä, joiden tarkoituksena on yhdessä tallin omistajan tai hevosyrittäjän kanssa käydä läpi tallin ympäristönkuormituksen tila.

”Hevostalleilla on mahdollisuus ottaa käyttöön monia käytäntöjä, joilla pyritään vähentämään tallin ympäristövaikutuksia”, kertoo LUVYn hankkeen ympäristöneuvoja Kirsi Mansilla. Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi energiatehokkaat ratkaisut, kierrätys ja jätehuollon suunnittelu, lisää Mansilla. ”Kuivikevalinnalla ja vedenkulutuksen hallinnalla on mahdollista vaikuttaa ympäristön ja vesistöjen tilaan, Mansilla kuvailee.

Hankkeessa on julkaistu opasmateriaalia hevostalleille ympäristön- ja vesiensuojeluun. Materiaaleja ovat lyhyempi esite ”Ympäristönsuojelu hevostalleilla” sekä pidempi opas ”Ohjeita hevostalleille ympäristöasioiden ja lupien hoitoon”. Lyhyemmän esitteen tarkoituksena on muistuttaa, miksi tallien ympäristöasioista on tärkeää huolehtia. Pidempään oppaaseen on koottu tietoa hevostallien lantahuollosta, lainsäädännöstä, jätehuollosta ja jätevesistä. Oppaat eivät kuitenkaan sisällä kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä.

Oppaat hevostalleille ja lisätietoa Vesientila-sivustolla >>

Lisätietoja:

Kirsi Mansilla
projektityöntekijä, neuvoja
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Hiidenveden kunnostus 2023–2025 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2023–2025.

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.