Valitse sivu

Hola Lake Länsi-Uusimaa -hanke päättyy vuoden lopussa. Työpaja pidettiin Pyhäjärvi-instituutissa Eurassa 8.–10.10.2019.

Hola Lake Länsi-Uusimaa -hanke kuuluu kansainväliseen Hola Lake -yhteistyöhankkeeseen. Siihen kuuluu neljä alueellista toimijaa: Suomesta mukana ovat Pyhäjärvi-instituutti, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Ruotsista Osbyn kunta. Alueelliset toimijat tekevät hankkeen puitteissa omia erillisiä toimenpiteitä, ja jokaisen alueellisen hankkeen panos yhdistetään lopuksi koko hankkeen synteesiraporteiksi eri teemoista. Synteesiraportteihin kootaan tietoa parhaista käytännöistä järvien kunnostustyössä, aiheina mm. hoitokalastus, ruo’on niitto ja käyttö, planktonyhteisöiden merkitykseen veden laadulle, sekä ulkoinen kuormitus. Näitä samoja aiheita on käsitelty myös viidessä yhteisessä teematyöpajassa. Viimeisessä työpajassa Eurassa käsiteltiin alueellisten hankkeiden työn tuloksia sekä toimia, joita loppuvuoden aikana on vielä suunnitelmissa tehdä.

Työpajan yhteydessä vierailtiin Pyhäjärvi-instituutin Teija Kirkkalan, Henna Ryömän sekä Lauri Anttilan johdolla lähialueen kunnostuskohteissa. Tutustumiskohteisiin kuuluivat Kauttuankoski ja siihen liittyvät kunnostussuunnitelmat, Säkylän kalasatama ja kalastus Pyhäjärvessä, Räpin koetilalle ravinnekuormituksen vähentämiseksi rakennettu kaksitasouoma, rakennekalkituspelto sekä kaksi vesistökunnostushanketta Pyhäjoessa: Löytäneen kosteikko ja Korvenkylän alisen myllyn yhteyteen vuonna 2019 valmistunut kalatie. Ohjelmaan kuului myös vierailu lannoitevalmistaja Biolanin pääkonttorissa, jossa yrityksen edustaja Tuomas Pelto-Huikko esitteli yrityksen toimintaa, tuotteita ja haasteita.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry vastaa Hola Lake Länsi-Uusimaa -hankkeesta, joka keskittyy järvienhoidon kalastolliseen näkökulmaan. Päämääränä on vahvistaa paikallisten toimijoiden osallistumista järvikunnostukseen, tukea kotimaisen kalan käyttöä ja kartuttaa tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Hola Lake Länsi-Uusimaa tarjoaa tietoa kalan pyyntivälineiden kuten katiskan valmistamisessa ja käytössä, kalan käsittelemisessä ja kalaruokien valmistuksessa. Lisäksi Hiidenvedellä ja Lohjanjärvellä selvitetään uhanalaisen ankeriaskannan tilaa ja Vihdin Enäjärvellä vahvistetaan petokalakantaa parantamalla hauen kutuolosuhteita. Hankkeen toteutus on alkanut vuonna 2017 ja Länsi-Uudenmaan alueella sen yhteistyökumppani on Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys. Rahoittajina toimivat Leader-toimintaryhmä Ykkösakseli sekä Hiidenveden kunnostus -hanke.

Lisätietoja:

Sini Pöytäniemi
Projektipäällikkö ja paikkatietosuunnittelija
LUVY
sini.poytaniemi(at)luvy.fi
04577500106