Valitse sivu

Kuva: Hormajärvi maaliskuussa 2021. Järvelle muodostui edellistalvesta poiketen varsin hyvä jääkansi.

Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hanke järjesti 4.3.2021 järven kunnostamiseen liittyvän webinaarin, johon kokoontui yhteensä 43 järven tilasta kiinnostunutta kuulijaa. Hankkeessa on selvitetty syvännehapetuksen tauottamisen vaikutuksia Hormajärven veden laatuun ja ravintoketjun rakennetta levistä aina kaloihin saakka. Lisäksi selvitetään vielä, miten valuma-alueelta tulevaa kuormitusta voidaan vähentää.

Webinaarin alussa Hormajärviyhdistyksen puheenjohtaja Anna-Stiina Heiskanen kertoi yhdistyksen historiasta ja toiminnasta. Seuraavaksi kuultiin Vesi-Eko Oy:n toimitusjohtajan, limnologi Erkki Saarijärven esitys Hormajärven syvännehapetuksen historiasta, tuloksista ja ajatuksistaan hapetuksen jatkoa ajatellen. Tämän jälkeen Helsingin yliopiston ympäristötieteiden professori Jukka Horppila esitteli tutkimustuloksiaan hapen roolista rehevyyden säätelijänä. Esitelmät löydät tapahtuman sivulta.

Hankkeen koordinaattori, vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä esitteli Hormajärven ravintoketjun rakennetta, hapetuksen tauotuksen vaikutuksia järven veden laatuun sekä kuormituslähteitä. Tilaisuuden lopuksi keskusteltiin kuullusta ja pohdittiin jatkotoimenpiteitä järven saattamiseksi ekologisesti hyvään tilaan.

Lisätietoja:

Jussi Vesterinen
Vesistöasiantuntija
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648