Valitse sivu

Kuva: Hormajärvi on kirkasvetinen, maisemallisesti arvokas ja virkistysarvoltaan merkittävä järvi Lohjalla.

Lohjan Hormajärvi on kirkasvetinen ja lähdevaikutteinen järvi. Vuosikymmenien ajan jatkunut rehevöityminen ja sen seurauksena lisääntyneet sinileväkukinnat ja veden samentuminen haittaavat järven virkistyskäyttöä. Järveä on vuosien saatossa mm. hoitokalastettu ja hapetettu.

Hormajärvelle on vuosille 2019–2027 päivitetty hoito- ja kunnostussuunnitelma, jota tässä hankkeessa on ryhdytty toteuttamaan yhteistyössä Hormajärvi-yhdistys ry:n kanssa. Vuosina 2019 ja 2020 on seurattu hapetuksen tauottamisen vaikutuksia järven ravinnepitoisuuksiin, tutkittu kuormituslähteitä ja selvitetty ravintoverkon rakennetta.

Tervetuloa avoimeen webiaariin kuulemaan tähänastisista tutkimustuloksista sekä hankkeen jatkotoimenpiteistä 4.3.2021 klo 17 alkaen.

Lisätietoja:

Jussi Vesterinen
vesistöasiantuntija
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Anna-Stiina Heiskanen
puheenjohtaja
Hormajärvi-yhdistys ry
anstiheiskanen@gmail.com
044 058 6114