Valitse sivu

Iso Myllylammen puutarhatapahtumassa tutustuttiin kahteen erilaiseen pihaan ja keskusteltiin hulevesiratkaisuista. (LUVY / Maj Rasilainen)

Iso Myllylammen puutarhatapahtumaan Vihdissä osallistui 17 henkilöä, eli tapahtuman maksimiosallistujamäärä oli lähes täynnä. Osallistujat jaettiin kahteen pienempään ryhmään keskustelun ja kierroksen sujuvuuden mahdollistamiseksi. Kierroksen aikana tutustuttiin kahteen hienoon pihaan, joiden olosuhteet olivat hyvin erilaiset. Ensimmäinen piha oli järvenrannassa, jossa ongelmana oli liika kosteus. Toisessa, metsässä sijaitsevassa kohteessa, kesäaikainen kuivuus aiheutti ongelmia. Kierroksen aikana käytiin läpi mahdollisia toimenpiteitä pihojen ongelmien ratkaisemiseksi. Kohteesta riippuen vesi/kosteus voi olla ongelma, mutta myös mahdollisuus.

Hulevedellä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä. Huleveden hallinnan merkitys tulee korostumaan ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Luonnossa huleveden imeytyminen maan pintakerrokseen ja maaperään sekä kokonaishaihdunta ovat paljon tehokkaampaa kuin rakennetussa kaupunkiympäristössä, jossa pintavalunnan määrä on moninkertainen. Juuri pintavalunta aiheuttaakin ongelmia, kun ravinteita ja kiintoainesta pääty järviin valunnan mukana.

Huleveden hallintaan voidaan käyttää useita keinoja – vettä voidaan ohjata, viivyttää, imeyttää, varastoida tai viemäröidä. Toisinaan on hyödyllistä käyttää myös eri menetelmien yhdistelmiä”, kertoo Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) aluekoordinaattori Annika Söderholm-Emas. Porrastuksia rakentamalla saadaan vettä viivästettyä niin, että vesi ehtii imeytymään maahan sen sijaan, että se valuisi suoraan järveen vastaanottavaan vesistöön tai hulevesiverkostoon. Porrastus soveltuu mainiosti myös kuivien kotipuutarhojen hulevesien hallintaan. Näissä ongelmana on yleensä se, että maa on kuivuessaan kovettunut ja rankkasateen aikana se ei pysty imemään vettä tarpeeksi tehokkaasti.

Puutarhatapahtumassa käytiin läpi myös sadeveden hyötykäyttöä ja annettiin ohjeita miten voi rakentaa pienen sadepuutarhan koriste- tai hyötykasveille. Osallistujilla oli mahdollisuus kysellä vinkkejä ja ratkaisuja omien pihojensa ongelmiin. Osallistujille oli myös koostettu listaus huleveden hallintavinkeistä ja kasveista, jotka soveltuvat erilaisiin kohteisiin.  

Lisätietoja:

Annika Söderholm-Emas
aluekoordinaattori
hankekoordinaattori
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Hiidenveden kunnostus 2023–2025 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2023–2025.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.