Valitse sivu

Julkaisu 10/2022
Anu Suonpää-Espinola, Katja Pellikka, Erkka Laitinen & Maria Kihlström

Tässä kunnostustarkastelussa keskitytään Siuntion ja Kirkkonummen alueella sijaitsevaan Pikkalanlahteen ja sen laajaan valuma-alueeseen. Tarkastelua on pääosin rajattu Pikkalanlahden lähivaluma-alueeseen. Tarkastelussa on käyty läpi vedenlaatu-, plankton- ja pohjaeläintulokset sekä se sisältää tietoja alueen kalastosta.

Suunnitelmassa on käsitelty lisäksi Suomen meriluonnon monimuotoisuudesta tietoja sisältävän VELMU-karttapalvelun aineistoja sekä tarkasteltu kunnostusvaihtoehtoja monipuolisesti. Lopuksi ehdotetaan alueelle parhaiten soveltuvat kunnostustoimet jatkotarkasteluun sekä toteutukseen.

Tämä kunnostustarkastelu on laadittu osana Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio -hanketta, jonka LUVY käynnisti vuonna 2021 yhteistyössä Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen kanssa. Hankkeen tavoitteena on laatia pilottialueille (Raaseporin Dragsviksfjärden, Inkoon Kyrkfjärden, Siuntion Pikkalanlahti ja Kirkkonummen Tavastfjärden) kunnostustarkastelut. Lisäksi Länsi-Uudenmaan rannikkovesille laaditaan rannikkovesivisio, joka on yhteinen, määrätietoisen kunnostustyön tiekartta.