Valitse sivu

Julkaisu 102/2000

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) suoritti vuoden 1998 yhteistarkkailun 19.3.1993 laatimansa ohjelman mukaisesti. Ohjelman on hyväksynyt Helsingin vesi- ja ym­päristöpiiri (nykyään Uudenmaan ympäristökeskus) kirjeellään 0192A743/11 (23.4.1993).

Vuonna 1998 oli vuorossa niin kutsuttu normaalivuosi, jolloin veden laatua seurattiin eri näytteenottopisteillä 4-6 kertaa. Tarkkailun tehtävänjohtajana ja tämän yhteenvedon laatijana on toiminut biologi Ralf Holmberg. Kuormitusosuuden on laatinut puhdistamoinsinööri Ossi Jokinen ja näytteenotosta vastasi kenttämestari Arto Muttilainen. Näytteet on pääosin analy­soitu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratoriossa.