Valitse sivu

Julkaisu 104/2000

Hiidenveden ja siihen laskevien Vanjoen ja Vihtijoen pistekuormituksen vesistö­vaikutusten tarkkailututkimus vuonna 1999 toteutettiin yhteistarkkailuna Uuden­maan ympäristökeskuksen (kirje 521/500 Hevy 3.12.1991) hyväksymän ja yhteis­tarkkailutyöryhmän kokouksessaan 12.6.1998 täydentämän tutkimusohjelman mukaisesti.

Yhteistarkkailuun osallistuivat Karkkilan kaupunki, Vihdin vesihuoltolaitos, Ho­peaniemen kuntoparantola, Hiidenpirtti, Valtion maatalousteknologian tutkimus­laitos, Componenta Karkkila Oy, Helsingin vesi Oy ja Vihdin kunta. Näistä kol­men viimeisen osallistuminen tarkkailututkimukseen perustuu tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen.

Vesistötarkkailun vastuuhenkilö oli vesistötutkija Eeva Ranta, näytteenotosta vastasi kenttämestari Arto Muttilainen, vesianalyysit tehtiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratoriossa, joka on Mittatekniikan keskuksen akkredi­toima testauslaboratorio T147. Vuosiraportin kirjoitti luvun 2.3 (Jätevesikuormitus) osalta puhdistamoinsinööri Ossi Jokinen ja muilta osin Eeva Ranta. Edellisen kerran Hiidenveden alueen yhteistarkkailun tuloksia on esitetty vuoden 1998 yhteenvetoraportissa (Ranta & Jokinen 1999).

Yhteistarkkailutyöryhmä päätti kokouksessaan 12.6.1998 jatkaa Hiidenveden kunnostukseen liittyvää lisänäytteenottoa vuonna 1999. Lisänäytteenoton puitteis­sa seurattiin Vihti- ja Vanjoen alimpien havaintopisteiden veden laatua kuukausit­tain ja Hiidenveden analyysivalikoimaan lisättiin suodatetun fosfaattifosforin määrittäminen kolme kertaa kasvukauden aikana.