Valitse sivu

Julkaisu 107/2000

Siuntionjoen vesistöalueella on tehty jätevesikuormittajien vesioikeudellisiin velvoit­teisiin perustuvia kalastotutkimuksia kolmen-neljän vuoden välein vuodesta 1978 läh­tien. Tutkimukset on toteutettu pistekuormittajien yhteistarkkailuna. Edellisen kerran Siuntionjoen vesistön kalataloudellinen velvoitetarkkailututkimus tehtiin vuonna 1995 (Ranta & Muttilainen 1996).

Nykyinen tarkkailututkimus perustuu kalatalousviranomaisen vuonna 1991 (22.1.1991, nro 26/71 Uyk 1991) hyväksymään tutkimusohjelmaan. Ohjelmaa on kui­tenkin vuosien varrella muutettu, lähinnä supistettu, muuttuneen jätevesikuormitusti­lanteen myötä.

Vuoden 1999 kalataloudellinen tarkkailututkimus koostui sähkökoekalastuksesta jo­kialueella, verkkokoekalastuksesta ja kalastustiedustelusta Björnträskillä ja Björnträs­kin kalojen aistinvaraisesta analyysistä.

Koekalastuksissa olivat mukana vesistötutkija Aamo Mettinen, kenttämestari Arto Muttilainen ja iktyonomi Niclas Perander. Kalastustulosten alustavan käsittelyn teki Niclas Perander ja kalastustiedustelutulosten alustavan ATK-käsittelyn iktyonomi Seppo Sundström. Yhteenvetoraportin kokosi vesistötutkija Eeva Ranta.