Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailujen yhteenveto vuodelta 2021

Julkaisu 13/2022 Heidi Tanttu Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden pistekuormittajat ovat velvoitettuja tarkkailemaan toimintansa vaikutuksia jätevesien purkuvesistöihin yhteistarkkailuin. Vuosi 2021 oli alueella suppea tarkkailuvuosi, jolloin tarkkaillaan ainoastaan fysikaalis-kemiallista ja hygieenistä vedenlaatua. Vuoden 2021 yhteenvedossa raportoidaan lisäksi Karhujärven ja Pikkalanlahden kasviplanktontutkimukset, jotka poikkeuksellisesti toteutettiin vuonna 2021 laajan tarkkailuvuoden 2020 sijaan. Yhteistarkkailun tulokset olivat vuonna 2021 pääosin samansuuntaisia … Jatka artikkelin Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailujen yhteenveto vuodelta 2021 lukemista