Valitse sivu

Julkaisu 14/2021

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli arvioida Siuntionjoen sivupurojen soveltuvuutta taimenen elinalueiksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puroista kerättyä pohjaeläinaineistoa, minkä yhteydessä alueet kartoitettiin kirjaamalla ylös pohjaeläimille ja samalla koko ekosysteemin toiminnalle merkittäviä elinympäristötekijöitä tai niiden puutteita. Näin kartoitus antoi myös tietoa yleisemminkin purojen ekologisesta tilasta ja mahdollisesta lisäkunnostustarpeesta. Osasta puroja on pohjaeläinnäytteitä otettu ennen kunnostusta ja tarkoitus onkin, että kunnostusten vaikutusta voitaisiin seurata kunnostusten jälkeen otettavilla menetelmällisesti vastaavilla pohjaeläinnäytteillä ja aluekartoituksella.

Pohjaeläinkartoituksen tuloksena vuonna 2019 tutkimukseen valitut potentiaaliseksi esitetyt taimenpurot osoittautuivat vähintään tyydyttäviksi taimenen lisääntymisen ja selviytymisen kannalta. Pohjaeläimistöä oli riittävästi taimenen ravinnoksi koko vuoden ympäri. Merkittävin yksittäinen laji oli purokatka (Gammarus pulex), jota oli monin paikoin erittäin runsaasti ja joka on myös taimenelle mieluinen ravintokohde. Parhaimmilla paikoilla pohjaeläimistön monipuolisuus varmistaa ravinnon saantia ja sitä voidaan pitää hyvänä täydentävänä tekijänä mm. lisääntymistulosta ajatellen. Veden vähyys voi kuitenkin äärimmäisenä ilmiönä muodostua vakavimmaksi tekijäksi, sillä monet puroista ovat kovin pieniä ja monimuotoinen pohjaeläinravintotarjonta heikkenee suuresti nyt tutkittujen matalien virtapaikkojen kuivuessa tai jäätyessä. Tällöin tyydyttävä selviytyminen ja ravintotarjonta ja kuitenkin näyttäisi mahdollistuvan tutkituissa puroissa uoman syvemmillä osuuksilla, mikäli niiden olosuhteet eivät veden laadun suhteen (happi ym.) muodostu esteeksi.

On hyvin suositeltavaa jatkaa pohjaeläimistökartoituksia virtavesissämme osana kalataloudellisia, ekosysteemikunnostuksia ja myös osana kansallista tilaseurantaa. Etelä-Suomessa savimaiden jokityypit suurista pienikokoisiin asti ovat erittäin tai äärimmäisen uhanalaisia. Niistä kaivataan paljon lisää arvokasta tietoa, jota pohjaeläinkartoitukset voivat antaa.