Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeen loppuraportti

Julkaisu 19/2021 Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeessa toteutettiin nykyisen Hormajärven hoito- ja kunnostussuunnitelman toimenpidesuosituksia. Hankkeen toimenpiteet muodostivat kolme osakokonaisuutta: hoitokalastuksen vaikutusten arvioinnin, syvännehapetuksen vaikutusten arvioinnin sekä tarkastelun ulkoisen kuormituksen hallinnan parantamisesta. Hormajärven vesieliöstön tilan selvitykset osoittivat, että kasviplanktonin ja eläinplanktonin tila on erinomainen. Eläinplanktonilla on hyvä kyky säädellä kasviplanktonin määrää. Syvännepohjaeläinten tila sen sijaan on tyydyttävä … Jatka artikkelin Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeen loppuraportti lukemista