Kirkkonummen Tavastfjärdenin kunnostussuunnitelma

Julkaisu 2/2022 Katja Pellikka, Maria Kihlström, Erkka Laitinen, Anu Suonpää-Espinola & Jussi Vesterinen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) aloitti yhteistyössä Raaseporin, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen kanssa Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021 -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on laatia Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio, joka on yhteinen, määrätietoisen kunnostustyön tiekartta. Lisäksi neljälle pilottialueelle laaditaan kunnostustarkastelut. Hankkeen tavoitteena on käynnistää valuma-aluelähtöinen rehevöityneiden merenlahtien … Jatka artikkelin Kirkkonummen Tavastfjärdenin kunnostussuunnitelma lukemista