Valitse sivu

Julkaisu 205/2010

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 –hankkeen toiminta jatkui suunnitelman mukaisesti valuma-alueen hoito- ja kunnostustyönä. Tärkeä osa oli myös viestinnän kehittämisellä. Hanke toimii kumppanina useissa tutkimushankkeissa ja osallistuu aktiivisesti tietotaidon vaihtoon.

Kosteikkojen yleissuunnittelussa saatiin vuoden 2009 aikana loppuun toinen vaihe eli Karjaanjoen (Karkkila ja Loppi) valuma-alue. Vuoden lopulla päästiin aloittamaan kolmas vaihe eli Vanjoen ja Sulkavanojan valuma-alue Vihdissä. Aiemmin on jo valmistunut Vihtijoen kosteikkojen ja LUMO-kohteiden yleissuunnitelma.

Kosteikkokokonaisuuksia Hiidenveden valuma-alueelle valmistui hankevaroin ja talkootoimin kaikkiaan 27 kappaletta vuonna 2009. Useita kymmeniä kohteita odottaa eri vaiheissa suunnittelua ja toteutusta. EU-tukihakemuksia jätettiin vain yksi kosteikon hoitoa varten. Kosteikkotukihakemuksia laadittiin Hiidenvesi-hankkeessa valmiiksi neljä kappaletta, mutta maanomistajat eivät lopulta halunneet sitoutua tukihakuun. Hankkeessa tehtiin paljon työtä uuden kosteikkojen EU:n ei-tuotannollisen investointituen reunaehtojen määrittämisessä yhdessä viranomaisten kanssa. Lopulta Hiidenvesi-hankkeessa tehtiin linjaus jatkaa kosteikkojen ja altaiden suoraa toteutusta hankevaroin kustannustehokkaasti ja lainmukaisin keinoin.

Suojavyöhykkeiden tukihakemuksia laadittiin 13 viljelijälle ja ravinnetaseita laskettiin viidelle tilalle.

Hiidenveden valuma-alueella sijaitsevan Vanjärven kunnostuksen ympäristölupa saatiin valmiiksi ja jätettiin lupavirastoon. Umpeenkasvua estetään nostamalla Vanjärven keskivettä n. 34 cm ja alivesi nousee noin metrillä. Vettä johdetaan Vanjoesta Vanjärveen. Tämä toteutetaan jokeen rakennettavan tekokoskimaisen kynnysrakenteen avulla. Veden kiertoa järvessä parannetaan kaivamalla uomastoa. Kaivumaiden läjityksillä korotetaan rantapeltoja ja siten estetään niiden vettymistä.

Lohjan Vaanilanlahden kunnostussuunnittelua jatkettiin hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnalla. Luontoselvitykset ja ensimmäiset maastomittaukset valmistuivat.