Valitse sivu

Julkaisu 23/1993

Lohjanjärven neljän suurimman pistekuormittajan kalataloudellinen velvoitetarkkailu koostui vuosien 1990-92 aikana aikaisemmin raportoidun virkistyskalastustiedustelun lisäksi saaliskirjanpidosta ja kuhan, sulkavan ja muikun iän ja taannehtivan kasvun määrityksistä. Tarkkailualueena oli koko Lohjanjärvi, mutta pääosa tutkimuksista painottui kuitenkin viidelle osa-alueelle (Aurlahti-Ristiselkä, lsoselkä, Hållsnäsfjärden-Kyrköfjärden, Piispalanselkä ja Karjalohjanselkä).

Saaliskirjanpitäjien määrä oli vuonna 1990 11 kpl ja vuosina 1991-92 13 kpl. Suurin osa kirjanpitäjien kalastuksesta oli verkkopyyntiä, katiskoja ja rysiä käytettiin jonkin verran kevään ja kesän aikana. Kalastusta harjoitettiin kuhan kesäkuista rauhoitusaikaa lukuunottamatta kaikilla osa-alueilla läpi vuoden. Suurimmilla selkäalueilla pyynti kuitenkin painottui syksyyn ja talveen.

Runsaimmat saalislajit olivat kuha, hauki, sulkava ja lahna. Yksikkösaaliit (saalis/pyy­dysvuorokausi) olivat keskimäärin suurimmat järven rehevimmillä alueilla Aurlahdella ja Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin alueella. Kuhan ja taimenen osalta yksikkösaaliit olivat kuitenkin suurimmat selkäalueilla. Tarkastelujakson 1990-92 aikana yksikkösaalis vaihteli huomattavasti rehevillä alueilla, mutta pysyi varsin tasaisena suurilla selkäalueil­la.

Ikä- ja kasvumääritysten perusteella Lohjanjärven sulkava, kuha ja muikku ovat nopeakasvuisia.