Valitse sivu

Julkaisu 249/2014

Pikkalanlahti on puoliavoin merenlahti, joka syvenee ilman kynnyksiä, joten vesi pääsee vaihtumaan hyvin lukuun ottamatta Pikkalanlahden perukan pienempiä lahdelmia. Pikkalanjoki (Siuntionjoki) laskee Pikkalanlahden perukkaan. Sen kautta tulee valtaosa Pikkalanlahteen kohdistuvasta kuormituksesta, joka vuonna 2013 oli fosforin osalta 98,1 % typen osalta 93,8 % ja kiintoainekuormituksen osalta 99,2 %. Pistekuormitusta Pikkalanlahteen tulee Siuntion kunnan keskuspuhdistamolta, Prysmian Finland Oy:n ja Nordic Aluminium Oyj:n puhdistamoilta, sekä Suomen Sokerin ja Upinniemen varuskunnan puhdistamoilta. Nämä kuormittajat ovat velvollisia tarkkailemaan kuormitustaan Pikkalanlahteen yhteistarkkailuna. Yhteistarkkailusta vastasi vuonna 2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Vuonna 2013 pistekuormittajien fosforikuormitus oli yhteensä 0,6 kg/d ja typpikuormitus 37,8 kg/d. Pistemäinen ravinnekuormitus on laskenut vuodesta 2008 vuoteen 2013. Kantvikin satama-alueella oli nähtävissä jätevesivaikutuksia, jotka näyttivät rajoittuvan kilometrin säteelle satama-alueesta. Veden hygieeninen laatu oli kuitenkin E coli bakteerien perusteella hyvä. Muualla tarkkailualueella näkyviä jätevesivaikutuksia ei ollut havaittavissa. Vuosi 2013 oli tilastojen mukaan harvinaisen lämmin ja kuiva. Ainoastaan huhti- ja syyskuussa saatiin keskimääräistä enemmän sateita. Sää oli kesällä kuitenkin epävakaata ja veden pintakerros 7 metriin asti hyvin sekoittunutta. Epävakaan sään vuoksi levätuotanto pysyi alhaisena. Pikkalanlahdella levätilanne oli tarkastelujakson 2008–2013 parhain.