Valitse sivu

Julkaisu 257/2015

Pikkalanlahti on puoliavoin merenlahti, joka syvenee ilman kynnyksiä, joten veden vaihtuvuus on hyvä lukuun ottamatta Pikkalanlahden perukan pieniä lahdelmia. Pikkalanjoki (Siuntionjoki) laskee Pikkalanlahden perukkaan. Sen kautta tulee valtaosa Pikkalanlahteen kohdistuvasta kuormituksesta, joka vuonna 2014 oli fosforin osalta 93 %, typen osalta 89 % ja kiintoainekuormituksen osalta 92 %. Pistekuormitusta Pikkalanlahteen tulee Siuntion kunnan keskuspuhdistamolta, Prysmian Finland Oy:n ja Oy Lival Ab, Nordic Aluminiumin puhdistamoilta, sekä Suomen Sokerin ja Upinniemen varuskunnan puhdistamoilta. Nämä kuormittajat ovat velvollisia tarkkailemaan kuormitustaan Pikkalanlahteen yhteistarkkailuna. Yhteistarkkailusta vastasi vuonna 2014 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Vuosi 2014 oli tilastojen mukaan mittaushistorian lämpimin ja keskimääräistä kuivempi vuosi. Ainoastaan kesä-, elo- ja joulukuussa saatiin keskimääräistä enemmän sateita. Levätuotanto pysyi kesän aikana kohtalaisena. Ainoastaan elokuun lopulla a-klorofyllipitoisuuksien perusteella Pikkalanlahdella oli levää runsaasti.

Vuonna 2014 pistekuormittajien fosforikuormitus oli yhteensä 1,3 kg/d ja typpikuormitus 38,3 kg/d. Kantvikin satama-alueella oli nähtävissä jätevesivaikutuksia, jotka näyttivät rajoittuvan noin kilometrin säteelle satama-alueesta. Vuonna 2014 toteutettiin myös Prysmian Finland Oy:n ja Oy Lival Ab, N. Aluminiumin edustalla ympäristöluvan velvoittama pohjalietetutkimus. Alueen merkittävin kontaminentti oli kupari, jonka pitoisuudet olivat korkeita noin 200 metrin säteellä jätevesien purkualueesta. Kuormitus johtuu hyvin todennäköisesti tehtaiden aiemmasta toiminnasta. Nykyiset raskasmetallipitoisuudet ovat hyvin pieniä. Upinniemen varuskunnan ja Siuntion kunnan keskuspuhdistamon kuormitus Pikkalanlahteen lakkasi vuoden 2014 aikana kun siirtoviemärilinja puhdistamoilta Espoon Suomenojan puhdistamolle saatiin valmiiksi. Upinniemen varuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminta päättyi 1.4.2014 ja Siuntion Pikkalan keskuspuhdistamon 8.9.2014