Valitse sivu

Julkaisu 4/2022
Kirsi Mansilla, Virve Ståhl

Hajavesi-hanke tavoitti vuonna 2021 kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 54 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 138 neuvontakontaktia. Kiinteistökohtaista neuvontaa tehtiin ainoastaan Kirkkonummen alueella. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia jatkui vuonna 2021, joka vaikutti kaikkeen toimintaan. Neuvonnan osalta käyntien tarjoamistapaa muokattiin koronapandemia alettua ja uudenlainen tapa tarjota käyntejä alensi huomattavasti toteumaa. Yleisneuvonnan tapahtumia pystyttiin järjestämään kaksi.

Toteutuneisiin käynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja lähtökohtaisesti käynnin ottivat vastaan henkilöt, jotka olivat kiinnostuneita haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä on noin 9 200 kpl. Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tiedottamisen.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla tilanne on pysynyt rauhallisena vuoden 2019 jälkeen, jolloin siirtymäaika herkkien alueiden jätevesijärjestelmien uudistamiselle loppui. Yleisestä epävarmasta tilanteesta johtuen investointeja mietittiin tarkkaan ja jätevesijärjestelmien uusimisesta ei kysytty niin usein kuin aiempina vuosina. Voi myös olla, että kiinteistöillä, joissa jätevesijärjestelmä vaatii uudistamista, odotetaan miten tilanne kehittyy siirtymäajan päätyttyä. Kiinteistökauppa oli vilkasta erityisesti vapaa-ajan asuntojen kohdalla ja niiden jätevesien käsittelystä tuli paljon yhteydenottoja. Neuvonta-alueiden ulkopuolisia käyntejä, ns. pyyntökäyntejä, kysyttiin jonkun verran, mutta niiden kysyntä oli yllättävän vähäistä.