Valitse sivu

Julkaisu 43/1995

Tarkkailualueen suurimmat pistekuormittajat ovat Hangon kaupunki, Hangon puhdistamo Oy, Oy Forcit Ab ja Oy Visko Ab. Puhdistukselle asetetut lupaehdot täyttyivät pääosin, mutta eräitä ylityksiä oli todettavissa vuoden 1994 aikana.

Hangon Suursuon jätevedenpuhdistamon fosforinpoisto ei keväällä yltänyt aivan raja-arvoihin asti. Pääasiallinen syy tähän oli jätevesien laimeus joka johtui hulevesien runsaudesta (seuraus huonokuntoisesta viemäriverkosta).

Hangon puhdistamo Oy täytti lupaehdot.

Kokonaiskuormitus Hangon eteläpuolella oli yleisesti ottaen hieman edellisvuosia pienempi. Forcitin typpikuormitus oli hieman viime vuotista pienempi mutta fosforikuormitus olikasvanut.

Viskon jätevedenpuhdistamolla oli ajoittain prosessiongelmia, jonka seurauksena tehtaalle asetetut päästörajat ylittyivät ajoittain hieman.

Vastaanottavassa vesistössä jätevesikuormitus näkyi ajoittain lievänä veden laadun muutokse­na.