Valitse sivu

Julkaisu 45/1995

Projektissa kartoitettiin eräiden Uudenmaan läänin sairaaloiden ruokajätteen vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät. Käsittelyvaihtoehtoina tarkasteltiin ruokajätteen ohjaamista eläinten ravinnoksi, kiinteistökohtaista kompostointia ja alueellista kompostointia. Eräänä osatavoittee­na selvitettiin missä määrin jätemyllyn ja pulpperin voidaan katsoa Suomen oloissa soveltuvan suurkeittiöiden ruokajätteen käsittelemiseen.

Selvitys on toteutettu Uudenmaan ympäristökeskuksen toimeksiantona yhteistyössä eräiden Uudenmaan sairaaloiden, Suomen Kuntaliiton, YTV:n ja Rastex Oy:n kanssa.

Työ on tehty Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ssä toiminnanjohtaja Juhani Ilmolan johdolla. Työn käytännön suorittamisesta ovat vastanneet Dl Tarja Pinnioja-Saarinen ja FM Virpi Knuutinen.

Tilaajien puolesta projektia on ohjannut asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat

Arjatmaa Marja-Liisa, Hyvinkään aluesairaala
Ekholm Sten-Erik, Länsi-Uudenmaan aluesairaala
Finnlund Matts, UUS
Kaski Alli, HYKS
Kauppinen Esa, Jorvin sairaala
Koivisto Teuvo, Lohjan aluesairaala
Laitinen Matti, Rastex Oy
Luostarinen Pentti, Puolarmetsän sairaala
Paajanen Seija, Suomen Kuntaliitto
Paavilainen Jukka, YTV

Sairaalaosuuden jälkeen ruokajäteprojektissa tullaan kartoittamaan tiheimmin asutun eteläisen Suomen suurkeittiöiden ruokajätemäärät. Loppuraporttivaiheessa hyödynnetään myös tämän sairaalaprojektin tuloksia. Suurkeittiöiden ruokajätteen käsittelyvaihtoehdot-projekti valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 1995 aikana.