Valitse sivu

Julkaisu 51/1996

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n pohjaeläintutkimukset Siuntionjoen vesistön velvoite­tarkkailuissa liittyvät Siuntionjoen vesistön kalataloudelliseen yhteistarkkailuun, joka on toteutettu vuodesta 1978 lähtien kolmen, neljän vuoden välein (Lönnqvist ja Helminen 1980 ja 1985, Kalliola 1988 ja Mettinen 1992). Vuonna 1995 uudistetun ohjelman mukaisesti pohjaeläintutkimus tullaan jatkossa toteuttamaan samaan aikaan vesistön yhteistarkkailurapor­tin kanssa.

Pohjaeläintutkimuksella on Suomessa jo pitkät perinteet ja siitä on tullut tärkeä osa vesistö­tarkkailua. Pohjaeläimet asuttavat kaikenlaisia vesistöjä ja niiden pienympäristöjä, joissa muutokset niissä heijastuvat myös pohjaeläimiin: esimerkiksi kuormituksen lisääntyessä herkät lajit kärsivät, kestävät valtaavat sijaa. Ympäristön tilan muutoksille tunnetaan jo lukuisia ilmentäjiä pohjaeläimistössä oli sitten kyseessä vesistön happamoituminen, rehevöityminen, orgaanisen tai kiintoainekuormituksen lisääntyminen tai esimerkiksi raskasmetallipitoisuuksien hetkellisetkin nousut vedessä. Luonnollisesti myönteinen kehitys vedessä näkyy yhtä hyvin kuin epätoivottavakin kehitys pohjaeläimistön lajistossa – ja lukumääräsuhteissa. Samanaikai­sesti tiedon lisääntyessä pohjaeläinten ympäristövaatimuksista on kehitetty näihin perustuen erilaisia bioindeksejä yksinkertaistamaan muutosten havaitsemista esim. graafisin keinoin.