Valitse sivu

Julkaisu 53/1996

Hiidenveden ja siihen laskevien Vanjoen ja Vihtijoen yhteistarkkailu koostui vuonna 1995 fysikaalis-kemiallisista vesianalyyseistä, pohjaeläintutkimuksista sekä Hiidenveden osalta myös levien biomassaa mittaavan a-klorofyllin määrittämisestä ja kasviplankton­tutkimuksesta.

Hiidenveden pistekuormitus koostui tarkastelujaksolla pääosin Karkkilan jätevesistä (Vanjoen alue) ja Vihdin kirkonkylän jätevesistä (Kirkkojärven alue) yhteenlasketun osuuden ollessa yli 99 % kokonaismäärästä.

Vesistön kannalta merkittävintä 1990-luvun pistekuormituksen kehittymisessä on ollut fosforikuormituksen aleneminen. Kehitys jatkui myönteisenä vuoteen 1994, vuoden 1995 aikana fosforikuormitus jälleen nousi johtuen pääasiassa Karkkilan osuuden kasvusta. Puhdistamot toimivat vuonna 1995 tasaisesti, joskaan kaikkia lupaehdoissa esitettyjä vaatimuksia ei kaikkien puhdistamojen osalta kyetty täyttämään. Suurin ongelma vuonna 1995 oli edellisvuosien tapaan Karkkilan hulevesien suuri määrä; pahimmillaan yli puolet vesistä joutui käsittelemättömänä vesistöön.