Valitse sivu

Julkaisu 54/1996

Lohjanjärven yhteistarkkailu toteutettiin vuonna 1995 uusitun ohjelman mukaisesti. Sää­ ja virtaamaolosuhteiltaan jakso poikkesi normaalivuodesta: talvi oli lauha ja kesä oli ennätyksellisen kuiva.

Lohjanjärveen pistemäisesti johdettavista jätevesistä yli 99 % on peräisin neljän suurim­man kuormittajan puhdistamoilta. Lohjan Pitkäniemi Oy:n ja Lohjan Paperi Oy:n käsitellyt vedet johdetaan järven itäosaan Aurlahteen. Metsä-Serla Paperi ja Kartonki Oy:n Kirkniemen tehtaan ja Lohjan kunnan Peltoniemen puhdistamon käsitellyt vedet puolestaan johdetaan järven eteläosaan Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin alueelle. Paikallisesti tärkeäksi luettavilta puhdistamoilta johdetaan vesiä Maikkalanselälle, Isoselälle ja Karjalohjanselälle.

Vuoden 1995 aikana suurin osa järven pistemäisestä typpikuormituksesta oli peräisin Pitkäniemi Oy:n jätevesistä, fosforikuormituksesta suurin osa tuli Metsä-Serla Paperi ja Kartonki Oy:n jätevesistä ja BHK7-kuormituksesta valtaosa oli peräisin Lohjan Paperi Oy:n jätevesistä.

Lohjanjärven jätevesikuormitus laski vuonna 1995: fosfori-, BHK7- ja kiintoainekuormi­tus oli 1990-luvun alhaisin. Vesistön rehevöitymisen kannalta merkittävintä on fosfori­ kuormituksen väheneminen.

Vuoden 1995 yhteistarkkailututkimusten mukaan Lohjanjärven veden laatu vaihtelee alueittain: suurten selkäalueiden tila on hyvä, rehevien lahtialueiden veden laatu on ajoittain huono. Pistekuormituksen osuuden pienentyessä siirtyy suurin vastuu Lohjan­ järven ravinnekuormituksesta valuma-alueelta tulevalle hajakuormitukselle ja järven sedimenttiin varastoituneiden ravinteiden aiheuttamalle ”sisäiselle kuormitukselle”. Hajakuormituksen osuus järven kokonaiskuormituksesta on yli 80 %.