Valitse sivu

Julkaisu 6/2021

Hajavesi-hanke tavoitti vuonna 2020 kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 215 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 363 neuvontakontaktia. Vuonna 2020 maailmalla jylläsi koronapandemia, joka vaikutti kaikkeen toimintaan. Neuvonnan osalta käyntien tarjoamistapaa muokattiin, mikä alensi huomattavasti käyntien toteumaa. Myöskään suunniteltuja yleisneuvonnan tapahtumia ei voitu järjestää. Yleisneuvontaa tukemaan toteutettiin haja-asutuksen jätevesiä käsitteleviä videoita, joissa pyrittiin vastaamaan usein neuvonnassa eteen tuleviin kysymyksiin.

Toteutuneisiin käynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja lähtökohtaisesti käynnin ottivat vastaan henkilöt, jotka olivat kiinnostuneita haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä läheni 9 100 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli yhdestoista laatuaan. Kartoitustyön perusteella voidaan arvioida, että Länsi-Uudellamaalla uudistamistarpeessa on noin kolmasosa jätevesijärjestelmistä. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista yhteenvedot, jotka julkaistiin aluekorttialuekartalla. Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tiedottamisen.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla tilanne oli rauhallisempi kuin vuonna 2019, jolloin siirtymäaika herkkien alueiden jätevesijärjestelmien uudistamiselle loppui. Yleisestä epävarmasta tilanteesta johtuen investointeja mietittiin tarkkaan ja jätevesijärjestelmien uusimisesta ei kysytty niin usein kuin aiempina vuosina. Voi myös olla, että kiinteistöillä, joissa jätevesijärjestelmä vaatii uudistamista, odotetaan miten tilanne kehittyy siirtymäajan päätyttyä. Kiinteistökauppa oli vilkasta erityisesti vapaa-ajan asuntojen kohdalla ja niiden jätevesien käsittelystä tuli paljon yhteydenottoja. Neuvonta-alueiden ulkopuolisia käyntejä, ns. pyyntökäyntejä, kysyttiin jonkun verran, mutta niiden kysyntä oli yllättävän vähäistä.