Lopen vesistöselvitys vuonna 2019

Julkaisu 7/2021 Hiidenveden kunnostus -hankkeessa toteutettiin näytteenotto Hiidenveden valuma-alueella sijaitsevan Lopen kunnan järviin ja lampiin, jotka ovat ekologisen luokituksen ulkopuolella. Tavoitteina oli saada yleiskuva siitä, mitä tietoa näistä vesistöissä on saatavilla ja saatavilla olevan tiedon perusteella toteuttaa tarkentava selvitys veden laadusta niillä alueilla, joilla on olemassa olevan tiedon perusteella havaittavissa viitteitä veden laadun heikkenemisestä sekä … Jatka artikkelin Lopen vesistöselvitys vuonna 2019 lukemista