Valitse sivu

Julkaisu 7/2023

LUVY on yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on sääntöjensä mukaan edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä ympäristöterveydenhuoltoa toimialueellaan Länsi-Uudellamaalla. Aatteellisen työn tukemiseksi yhdistys harjoittaa myös liiketoimintaa voittoa tavoittelematta ja koordinoi alueellisesti tärkeitä yhteishankkeita.

Yhdistyksen jäsenistöön kuuluvat perinteisesti alueen kunnat, useat alueen merkittävimmistä teollisuuslaitoksista sekä merkittävä määrä pienempiä yrityksiä ja yhteisöjä. Jäsenistö tukee jäsenmaksuin yhdistyksen alueella tehtävää vesiensuojelutyötä ja tilaa myös merkittävän määrän yhdistyksessä tehtävistä tilaustutkimuksista.

Pääverkkosivun lisäksi yhdistyksellä on erillinen verkkosivusto vesien tilatiedosta, Vesientila. Yhdistyksen jäsenistön kanssa tehtiin yhteistyötä mm. järjestämällä jäsenryhmien tapaamisia aikaisempien vuosien tapaan, koronatilanteenkin rauhoituttua pääosin hybriditilaisuuksina. Yhdistys on aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja LinkedInissä.

Yhdistyksemme on mukana Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry:n toiminnassa. Yhdistyksemme toiminnasta julkaistiin artikkeli liiton vuosittain ilmestyvässä Aquarius-lehdessä, jonka levikki on valtakunnallinen.

Liiketoiminnan puolella seudullisesti tärkeiden vesistöjen tilan seurantaa jatkettiin laajojen yhteistarkkailuiden muodossa. Seurantaa tehtiin aiempaan tapaan myös pistekuormittajien tilaamina yksittäisinä velvoitetarkkailuina sekä kuntien ja muiden toimijoiden vapaaehtoisena seurantana. Alueen jätevedenpuhdistamoiden tarkkailua ja käytön neuvontaa jatkettiin asiakkaan ja yhdistyksen tiiviinä yhteistyönä. Tavoitteena oli aikaisempien vuosien tapaan auttaa käyttämään puhdistamoita vesiensuojelun kannalta mahdollisimman hyvin ja myös tutkimuksin todentaa tulokset verrattuna lupaehtoihin. Viime vuosien tapaan on tuettu puhdistamoiden toimintaa myös tuottamalla tilauksesta haitallisten aineiden selvityksiä.

Yhdistyksen laboratorioliiketoiminta myytiin LUVYLab Oy Ab:lle vuoden 2018 lopussa. Omistamme yhtiön yhdessä Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n kanssa.

Tilaustutkimusten ja laboratoriopalveluiden lisäksi merkittävä osa yhdistyksen toimintaa ovat vesien tilaa parantavat hankkeet.