Valitse sivu

Julkaisu 9/2021

Huhmarjärven koekalastus tehtiin Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 vesistöhankkeessa tarkoituksena selvittää järven kalayhteisön rakennetta sekä kalalajien välisiä runsaussuhteita. Kalastotutkimusten ja muiden, mm. eläinplanktonselvitysten perusteella arvioidaan ravintoverkkokunnostuksen mahdollisuuksia järven tilan parantamisessa ja laaditaan järvelle kunnostussuunnitelma.

Huhmarjärvi on pieni ja matala (37 ha, max syvyys noin 4 m) rehevä järvi, joka sijaitsee Vihdin kunnassa Siuntionjoen vesistöalueen yläosassa Uudellamaalla. Järvi saa vetensä Tervalammesta Siuntionjokea pitkin. Valuma-alue koostuu pääosin metsästä, pelloista ja paikoin rakennetusta alueesta.

Kokonaisyksikkösaalis oli vuoden 2020 koekalastuksissa 3 486,7 g/verkkoyö ja 152,2 kpl/verkkoyö. Saalis koostui 8 lajista, joista sekä biomassan että yksilömäärän perusteella runsaimmat olivat pasuri, särki ja ahven.

Tehtyjen koekalastusten perusteella sekä biomassasaalis että lukumääräsaalis osoittavat kalaston välttävää tilaa. Särkikalojen biomassaosuuden mukaan tila on huono. Kalastoluokituksessa käytettävä ekologisen laatusuhteen lukuarvo (ELS4) oli 0,37 osoittaen välttävää ekologista tilaa.

Tuloksista päätellen särkikalojen biomassaosuus on reilusti muita kaloja suurempi. Hoitokalastukselle olisi tarvetta ja eniten järvestä pitäisi poistaa särkeä ja pasuria. Kaikkien petokalojen biomassa oli pieni verrattuna särkikaloihin. Kuhakannan parantamiseksi olisi hyvä istuttaa kuhanpoikasia.