Valitse sivu

Julkaisu 90/1999

Hiidenveden ja siihen laskevien Vanjoen ja Vihtijoen pistekuormituksen vesistö­vaikutusten tarkkailututkimus vuonna 1998 toteutettiin yhteistarkkailuna Uuden­maan ympäristökeskuksen (kirje 521/500 Hevy 3.12.1991) hyväksymän ja yhteis­tarkkailutyöryhmän kokouksessaan 6.6.1997 täydentämän tutkimusohjelman mu­kaisesti.

Yhteistarkkailuun osallistuivat Karkkilan kaupunki, Vihdin vesihuoltolaitos, Ho­peaniemen kuntoparantola, Hiidenpirtti, Valtion maatalousteknologian tutkimus­laitos, Jot Components Karkkila Oy, Helsingin vesi Oy ja Vihdin kunta. Näistä kolmen viimeisen osallistuminen tarkkailututkimukseen perustuu tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen.