Valitse sivu

Julkaisu 95/1999

Siuntionjoen vesistön pistekuormittajien jätevesilupiin liittyvä vesistötarkkailu vuonna 1998 tehtiin jokialueilla (Risubackajoki, Kyrkån, Siuntionjoen päähaara) ja järvillä (Stora Lonoks-järvi, Björnträsk, Tjusträsk, Vikträsk) ottamalla vesinäytteitä yhteensä 16 havaintopisteeltä 2-8 kertaa vuoden aikana/piste. Näytteistä analysoitiin veden fysikaa­lis-kemiallista laatua, bakteeripitoisuutta ja järviltä kasvukautena levien a­-klorofyllipitoisuutta. Lisäksi tutkittiin pohjaeläinnäytteet Palojoesta, Risubackajoesta, Lempaanjoesta ja Siuntionjoen päähaaran keskiosalta.

Tärkeimmät pistekuormittajat tutkimusalueella ovat Vihdin Nummelan jätevesipuhdis­tamo ja Oy Minerit Ab:n Ratametsän allas Risubackajoen latvoilla sekä Lohjan aseman kaatopaikka Kivikoskenpuron latvoilla. Pienemmät kuormittajat ovat merkityksellisiä lähinnä paikallisesti.

Jätevesipuhdistamot täyttivät lupaehdot vuonna 1998. Oy Minerit Ab:lla ei ollut seuran­tavelvoitetta tuotantovesien osalta vuonna 1998. Lohjan aseman kaatopaikalle ei ole asetettu numeerisia lupaehtoja.