Valitse sivu

Julkaisu 9/2020

Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke kokosi alueen vesistötoimijat yhteen ja ylläpitäen tehokasta tiedon ja osaamisen vaihtoa tahojen välillä yhteisten vesistökunnostustoimenpiteiden toteuttamiseksi. Hanke edisti hyvän vesien tilan saavuttamista Länsi-Uudellamaalla tukemalla paikallisten toimijoiden tekemää vesiensuojelutyötä. Hankkeessa luotiin toimintamalli alueelliselle vesistökunnostusverkostolle. Hankkeessa toteutetun toimintamallin ytimen muodosti toimijoiden yhteinen foorumi, jonka toimintatapoja etsittiin hankkeen aikana. Näitä olivat yhteiset tapaamiset, työryhmätyöskentely, seminaarit ja koulutukset sekä aktiivinen viestintä alueella toteutettavasta vesiensuojelutoiminnasta sekä tiedottaminen mm. rahoitusmahdollisuuksista ja tuki rahoituksen hakuun.

Hankkeeseen kuuluvissa vesistökunnostuksen pilottikohteissa toteutettiin vapaaehtoisvoimin verkoston yhteistyönä käytännön vesiensuojelutoimenpiteitä ja selvitettiin kunnostustarpeita. Toteutetut pilotit olivat Hämjoen pienten järvien ketju Lohjalla, Svarträsketin järvikunnostuskohde Raaseporissa sekä suojeluyhdistys PoTeHun kosteikkokohde Vihdissä.

Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke pilotteineen edisti uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilua ja luomista ja mahdollisti kokemusten vaihdon ja uuden oppimisen verkostomaisesta yhteistyöstä vesien hoidossa. Luotu verkosto kokosi jo olemassa olevia paikallisia resursseja ja osaamista entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja vahvisti paikallista vesiensuojelutyötä ja ympäristötietoisuutta.

Hankkeen koordinoinnista ja taloushallinnosta vastasi Länsi- Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Hanketta ohjasi ja valvoi rahoittajan ja sidosryhmien edustajista koottu ohjausryhmä. Hankkeen toiminta-alueena oli Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminta-alue, johon kuuluvat Karjaanjoen ja Siuntionjoen vesistöalueet sekä Hankoniemen ja Tammisaaren-Inkoon-Kirkkonummen rannikko- ja saaristoalueita. Hanke oli Ykkösakseli ry ja Pomoväst rf Leader-ryhmien alueella toteutettava alueiden välinen kehittämishanke. Hankkeen tukitaso 70 % oli yhtenevä molempien Leader-ryhmien osalta. Hankkeen toteutusaika oli 1.5.2016 – 31.12.2019.