Valitse sivu

Julkaisu 5/2021

Sähkökalastuksen yleistavoitteena on tuottaa seurantatietoa jokiuoman kalastosta ja kalakannan tilasta. Siuntionjoen vesistöalueen kalastoon kuuluu 30 kalalajia. Lisäksi Siuntionjoki on yksi harvoista Suomenlahteen laskevista vesistöistä, jossa esiintyy alkuperäinen meritaimenkanta. Viimeisten vuosikymmenten kuluessa Siuntionjoen meritaimenkanta on kuitenkin heikentynyt voimakkaasti. Vielä 1900-luvun lopulla joessa havaittiin vuosittain merivaelluksen tehneitä taimenia, joskin määrät olivat vähäisiä. 2000-luvun puolella varmoja havaintoja merivaelluksen tehneistä taimenista ei ole saatu ja lisääntyminen on oletettavasti tapahtunut pääosin paikallisten jokeen jääneiden yksilöiden toimesta.

Taimen toimii virtavesien tilaa kuvaavana sateenvarjolajina ja on täten edustava indikaattori myös muun vesieliöstön tilan kuvaamiseen. Tässä raportissa käsitellään Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoiman Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hankkeen ja Siuntionjoen yhteistarkkailussa vuonna 2020 toteuttamien sähkökalastusten tuloksia, sekä kunnostusten ja siirtoistutusten vaikutuksia Siuntionjoen alkuperäiseen taimenkantaan.