Valitse sivu

Julkaisu 239/2013

Pikkalanlahti on puoliavoin merenlahti, johon Pikkalanjoki (Siuntionjoki) laskee. Pikkalanjoen kautta tuli yli 90 % Pikkalanlahteen kohdistuvasta kuormituksesta vuonna 2012. Pistekuormitusta Pikkalanlahteen tulee Siuntion kunnan keskuspuhdistamolta, Prysmian Finland Oy:n ja Nordic Aluminium Oyj:n puhdistamoilta, sekä Suomen Sokerin ja Upinniemen varuskunnan puhdistamoilta. Nämä kuormittajat ovat velvollisia tarkkailemaan kuormitustaan Pikkalanlahteen yhteistarkkailuna. Yhteistarkkailusta vastasi vuonna 2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Pistekuormittajien vesistöön johdettu fosforikuormitus oli 0,5 kg/d, typpikuormitus 40,4 kg/d ja biologisen hapen kulutus 23 kg/d. Edellisvuoteen verrattuna ravinnekuormitus oli vuonna 2012 hieman vähäisempää ja biologisen hapenkulutuksen kuormitus oli puolet vuoden 2011 kuormituksesta. Pikkalanjoen mukana tuleva kuormitus näkyi maaliskuussa selvästi kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksissa. Maaliskuussa veden hygieeninen laatu oli myös lämpökestoisten kolibakteerien perusteella heikentynyt osassa Pikkalanlahtea. Vuoden 2012 kesä oli viileä ja sateinen, joka rajoitti levien kasvua. Tämä näkyi Pikkalanlahdellakin keskimääräistä vähäisempänä rehevyytenä.