Valitse sivu

Raportti 721/2018

Syväjärvi (Djupström) Estbyån vesistöalueella (81.061) on matala ja rehevä järvi muutaman kilometrin päästä Kirkkonummen keskustasta etelään (kuva 1). Syväjärvi on latvajärvi, jonka vedet laskevat järven koillispäästä Hilabäckån ja Estbyån jokea pitkin mereen n. 8 km päässä Tavastfjärdenissä. Syväjärven perustila selvitettiin Kirkkonummen ja Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta v. 2012 (Savola & Hagman 2012). Tällöin tehtiin myös kasvillisuuskartoitus ja verkkokoekalastus. Perustilan selvityksessä todettiin tarpeelliseksi selvittää laskennallisesti järveen tulevan kuormituksen määrä ja lähteet sekä muodostaa arvio sisäisestä kuormituksesta. Lisäksi esitettiin tarve kunnostussuunnitelman tekemisestä järven virkistyskäytön lisäämiseksi, sillä järven rannalla sijaitsee mm. suosittu uimaranta. Ympäristöhallinnon ekologisen tilan luokituksessa Syväjärvi ei ole ollut mukana.