Valitse sivu

Raportti 722/2018

Hormajärvi on sokkeloinen ja syvä keskirehevä järvi, joka laskee Hormajoen kautta Lohjanjärveen. Järvi kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen yhtenä sen latvajärvistä. Hormajärven valuma-alue on suhteellisen pieni itse järven muodostaessa lähes kolmanneksen valuma-alueestaan. Rannat ovat kallioiset ja pääosa valuma-alueesta metsää. Vain yksi pieni lampi, Ahvenalampi laskee Hormajärveen, muuten järven vesi tulee pienistä puroista ja ojista. Hormajärven kaunis luonto on houkutellut rannoille runsaasti sekä vakinaista asutusta että loma-asukkaita.

Hormajärvi-yhdistys ry teki v. 2012 Hormajärven huoltokirjan, jossa kuvattiin tilannekatsaus järven tilasta ja tehtiin hoitosuunnitelma vuosille 2012–2016 (Hormajärvi-yhdistys ry 2012). Kesällä 2018 hoitosuunnitelma haluttiin päivittää ja katsoa, miten tähän mennessä tehdyt hoitotoimenpiteet ovat vaikuttaneet. Hormajärven ekologinen tila luokiteltu tyydyttäväksi ja tavoitteena on saavuttaa hyvä tila v. 2027 mennessä.