Valitse sivu

Raportti 814/2019

Siuntionjoki 2030 -hankkeessa päivitetään Siuntionjoen vesistön järvikohtaiset hoito- ja kunnostussuunnitelmat. Karhujärven verkkokoekalastus tehtiin osana järven tilan kartoitusta hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjaksi ja sen tarkoituksena oli selvittää järven kalayhteisön rakenne sekä kalalajien väliset runsaussuhteet, joiden perusteella voidaan arvioida mm. hoitokalastustarvetta vesistössä.

Koekalastuksen maastotyöt tehtiin heinä-elokuussa 2019. Koekalastuksista ja saaliin käsittelystä vastasivat tutkimusavustaja Lauri Lukka ja vesistöasiantuntija Jorma Valjus, joka vastasi myös raportoinnista.