Valitse sivu

Valtaosa Tjusträskin saaliista oli pienikokoista särkikalaa. (LUVY / Jorma Valjus)

Tjusträskin ja Vikträskin kalakantojen tilaa selvitettiin kesällä 2021 verkkokoekalastuksin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hankkeessa. Tulosten mukaan molempien järvien yleisin kalalaji oli pasuri.

Varsinkin Tjusträskin kalakanta osoittautui hyvin särkikalavaltaiseksi, noin 90 % koekalastusten saaliista oli pasuria, lahnaa, salakkaa, särkeä ja sorvaa. Vaikka järvessä on myös kuhaa, haukea ja ahventa, eivät ne nykyisellään pysty pitämään kalastoa tasapainossa. Runsas särkikalakanta pitää osaltaan yllä järven sisäistä kuormitusta mm. pohjaa pöyhimällä, jolloin sinne sedimentoituneet ravinteet pääsevät uudestaan kiertoon ja rehevöittävät vesistöä edelleen. Kalaston rakennetta on kuitenkin mahdollista oikaista esimerkiksi hoitokalastuksella ja vahvistamalla petokalakantoja.

Vikträskissä särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli selvästi Tjusträskiä pienempi ja petokalojen, kuten kuhan ja ahvenen kannat hyvät. Ahvenet olivat myös suurikokoisempia kuin Tjusträskissä, suurin koekalastuksissa saatu ahven painoi lähes 700 grammaa. Saaliissa oli myös joitakin isompia lahnoja.

Isoja lahnoja saadaan koekalastusverkoista tavallisesti vähän, joten on mahdollista, että suurempaa lahnaa on Vikträskissä enemmänkin. Kannan tarkempi selvittäminen vaatisi lisätutkimusta, esimerkiksi kalastusta harvemmilla verkoilla”, toteaa LUVYn vesistöasiantuntija Jorma Valjus.  

Vikträsk on läheisessä yhteydessä Pikkalanlahteen ja mereltä Pikkalanjokeen, ja myös Vikträskiin nousevien kalojen vaikutus järven kalaston koostumukseen ja ajalliseen vaihteluun voi olla merkittävä. Koekalastusten perusteella arvioidaan ravintoverkkokunnostuksen tarvetta ja soveltuvuutta järvien tilan parantamisessa. Kunnostussuunnitelmat järville valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Jorma Valjus
vesistö- ja kala-asiantuntija
jorma.valjus@luvy.fi
044 528 5004

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota.