Valitse sivu

Kimmo Hyvämäki ja Miska Etholen (Jomiset Oy) tyhjentämässä nuottaa Kaljärvellä. (LUVY / Karoliina Salmela)

Kaljärvellä on parhaillaan käynnissä kolmivuotisen tehokalastusvaiheen kolmas ja viimeinen vuosi. Tänä vuonna järveä nuotataan 17 päivän ajan Jomiset Oy:n toimesta. “Järveä on aikaisemminkin hoitokalastettu, mutta nyt hoitokalastusta on tehty erityisen tehokkaasti ja kalojen poistomäärät ovat olleet aikaisempia vuosia huomattavasti suurempia”, kertoo vesistöasiantuntija Katja Pellikka.

Tehokalastuksen tavoitteena on vähentää järven ravinteita ja parantaa järven ravintoverkon tasapainoa vähentämällä särkikalojen määrää. Tehokalastuksen vaikutuksia seurataan tutkimalla säännöllisesti järvessä olevien ravinteiden pitoisuuksia sekä eläinplanktonin koon ja määrän kehitystä. Särkikalat syövät eläinplanktonia ja siksi huonokuntoisessa järvessä eläinplanktoneita on vähän ja ne ovat pienikokoisia. Eläinplankton puolestaan käyttää ravinnokseen leviä, joten runsas ja suurikokoinen eläinplanktonin määrä vähentää levien määrää järvessä. Särkikalat pöllyttävät järven pohjaa ruokaa etsiessään, joten vähentämällä särkikaloja saadaan myös tätä ravinteita vapauttavaa pohjan pöllytystä pienennettyä.

Tehokalastusvaihe toteutetaan kolmivuotisena, jotta veden laadussa saataisiin aikaan selkeä muutos. Veden laadun kehitystä seurataan vesinäytteiden avulla. Ravinnenäytteiden lisäksi otetaan eläinplanktonnäytteitä. Eläinplanktonin määrä ja koko yhdessä veden klorofylli-a-pitoisuuden kanssa kertovat tehokalastusvaiheen vaikutuksesta.

Veikkolan vesistökunnostus -hanke käynnistyi vuonna 2018 tavoitteena määrätietoinen ja pitkäaikainen kunnostustyö Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. Hanke on jatkunut vuosina 2021–2022 tavoitteena Perälänjärven, Lamminjärven ja Kalljärven ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentäminen kuten aiempinakin vuosina. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Lisätietoja:

Katja Pellikka
vesistöasiantuntija
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Veikkolan vesistökunnostus -hanketta rahoittaa vuosina 2023–2024 Kirkkonummen kunta ja Kirkkonummen Vesi. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.