Valitse sivu

Viime vuoden nuottausta Kaljärvellä. Urakoitsijana Jomiset Oy. (LUVY / Karoliina Järvensivu)

Kaljärvellä käynnistyivät elokuun alkupuolella nuottaukset. Nuottaukset toteuttaa Jomiset Oy osana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) Veikkolan vesistökunnostus -hanketta. Kaljärvellä on tehty tehokalastusta kolme vuotta, ja särkikalojen poistoa jatketaan 16:lla nuottauspäivällä tänä syksynä. Tehokalastuksilla ei ole saatu vielä riittävän selkeitä vaikutuksia Kaljärven vedenlaatuun, joten pyynnin määrä pidetään viime vuosien tasolla samalla kun seurataan vedenlaadun kehitystä. Tehokalastusvaiheen jälkeen hoitokalastusta on joka tapauksessa tärkeää jatkaa säännöllisesti, jottei särkikalaston tila palaudu entiselleen. Alkusyksyn aikana Kaljärvellä toteutetaan koekalastus kalastorakenteen muutoksen selvittämiseksi.

“Saalismäärät ovat odotusten mukaisesti pienentyneet – vuonna 2020 nuotattiin 16:n päivän aikana 8 205 kg, 2021 taas päiviä oli 19 päivää saalismäärän ollessa 7 384 kg ja viime vuonna päiviä kertyi 16 ja saalista 4 766 kg. Fosforia on siis poistettu kolmen vuoden aikana noin 50–60 kg/vuosi. Muutaman nuottauspäivän saaliit eivät ole olleet kuin toistasataa kiloa, mutta vielä on päiviä jäljellä”, kommentoi LUVYn vesistö- ja kala-asiantuntija Maj Rasilainen

Särkikalojen poistolla saadaan vaikutettua järven ravintoketjuun, sillä särkikalat käyttävät ravinnokseen eläinplanktonia. Särkikalavaltaisessa järvessä eläinplanktonit ovat pienikokoisia ja lukumääräisesti niitä on suhteellisen vähän. Eläinplankton puolestaan käyttää ravinnokseen leviä, joten runsas ja suurikokoinen eläinplanktonin määrä vähentää levien määrää järvessä. Särkikalat pöllyttävät järven pohjaa ruokaa etsiessään, joten vähentämällä särkikaloja saadaan myös tätä ravinteita vapauttavaa pohjan pöllytystä pienennettyä.

Veikkolan vesistökunnostushankkeessa tehdään myös töitä erityisesti Lammin- ja Kaljärven haukikantojen vahvistamiseksi. Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia haukien lisääntymisalueiden lisäämiseksi esimerkiksi haukikosteikkoja rakentamalla.

Lisätietoja:

Maj Rasilainen
vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Veikkolan vesistökunnostus -hanketta rahoittaa vuosina 2023–2024 Kirkkonummen kunta ja Kirkkonummen Vesi. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.