Valitse sivu

Veikkolan koululle kerääntyi toistakymmentä vesistöistä kiinnostunutta kesäkuun alussa järjestettyyn yleisötilaisuuteen.
(LUVY / Maj Rasilainen) 

Kirkkonummen Veikkolassa kokoontui lähes 20 lähialueen vesistöistä kiinnostunutta kuulijaa keskiviikkona 7.6. Veikkolan koululle. Tilaisuuden avasi ja juonsi Jens Gellin (Kirkkonummen Vesi -liikelaitos). Ensimmäisenä kuultiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoiman Veikkolan vesistökunnostus -hankkeen ajankohtaiset asiat vesistö- ja kala-asiantuntija Jussi Vesterisen esittelemänä. Nina Wennäkoski EG Tradingilta esitteli ratkaisuja hulevesien ja eroosion aiheuttamien ongelmien hallintaan varsinkin kunta- ja kaupunkitasolla. Lopuksi Aku Leijala toi Osakaskunta Veikkolan Vesien terveiset. Esitykset ovat nähtävillä LUVYn verkkosivuilla

Keskustelu oli vilkasta ja yleisöä puhuttivat rakentamisen vaikutukset, hulevesi- ja viemärijärjestelmät sekä erityisesti se mitä voisi itse tehdä omien vesistöjen suojelemiseksi ja tilan parantamiseksi. 

“Tilaisuudessakin yhteen ääneen totesimme, että monien kiinteistöjen liittyminen viemäriverkkoon on ollut hyvin merkittävä asia vesien tilan parantumiseen Veikkolassa. Siihen kannustamme kiinteistöjen omistajia jatkossakin. Hulevedet taajama-alueen rakennetuilta pinnoilta ovat suuri ravinnekuormittaja Veikkolan Perälän-, Lammin- ja Kaljärvellä. Tähän voi jokainen alueen asukas itse vaikuttaa pihoillaan esimerkiksi valitsemalla vettä läpäiseviä pintoja, suosimalla viheralueita ja -rakenteita sekä välttämällä autojen pesua vesistölle haitallisilla pesuaineilla.”, Vesterinen kertoo. 

Hanke toimii pilottina muille kunnostusta vaativille Kirkkonummen järville ja vesistöille. Kyseessä on erittäin laajalla yhteistyöpohjalla toteutettu kokonaisuus. Mukana ovat Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelu ja Kirkkonummen Vesi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY), osakaskunta Veikkolan vedet sekä Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry. 

Lisätietoja:  

Maj Rasilainen
vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Veikkolan vesistökunnostus -hanketta rahoittaa vuosina 2023–2024 Kirkkonummen kunta ja Kirkkonummen Vesi. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.